Các quy định mới có hiệu lực từ tháng 9/2020

Các quy định mới có hiệu lực từ tháng 9/2020

Luật Nhân Dân xin cập nhật các quy định mới có hiệu lực từ tháng 9/2020 để các bạn đọc, khách hàng biết, chuẩn bị cho những công việc có liên quan.

Các quy định mới có hiệu lực từ tháng 9/2020

1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có nội dung chính như sau:

 • Bổ sung quy định xử phạt các hành vi vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
 • Sửa đổi Quy định về hạn chế giao dịch trái phiếu trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư… 
 • Sửa đổi quy định về hồ sơ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

2. Mang thai hộ vì mục đích thương mại bị phạt từ 5-10 triệu đồng; Cưỡng ép kết hôn phạt đến 20 triệu đồng

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ban hành ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu lực từ ngày 1/9/2020 quy định:

 • Hành vi thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, sinh sản vô tính, mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng.
 • Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn.

3. Giáo viên được nghỉ hè 08 tuần

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ban hành ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục quy định: thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

4. Ngoài ra, các quy định mới có hiệu lực từ tháng 9/2020 khác như

 • Nghị định 87/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28/07/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến có hiệu lực từ ngày 15/09/2020.
 • Nghị định 88/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trong đó quy định hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/09/2020, 
 • Thông tư 68/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020.
 • Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học, trong đó bổ sung một số nội dung mới về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên có hiệu lực thi hành từ 11/9/2020, 
 • Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2020.
 • Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ban hành ngày 8/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam có hiệu lực từ ngày 17/09/2020.
 • Nghị định 85/2020/NĐ-CP ban hành ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc có hiệu lực từ ngày 07/09/2020, trong đó quy định thi tuyển phương án kiến trúc.
 • Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ban hành ngày 23/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển có hiệu lực từ ngày 15/9/2020, 
 • Thông tư 79/2020/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.
 • Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.

Trên đây là các quy định mới có hiệu lực từ tháng 9/2020. Nếu có những vướng mắc liên quan đến các quy định này hãy liên hệ dịch vụ luật sư tư vấn của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, giá rẻ.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments