Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Các trường hợp nào thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần?

Các trường hợp nào thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần? Thay đổi như thế nào và hồ sơ thay đổi vốn điều lệ CTCP cần chuẩn bị những gì? Dưới đây Luật Nhân Dân xin giải đáp những thắc mắc này, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

1. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014.

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 78/2015/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

– Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

– Công ty mua lại cổ phần đã phát hành;

– Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Nếu việc thay đổi vốn điều lệ dẫn đến việc thay đổi số lượng cổ đông đến dưới cố lượng cổ đông tối thiểu theo quy định đối với công ty cổ phần thì công ty phải thực hiện thay đổi loại hình doanh nghiệp.

3. Thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần

– Trường hợp tăng vốn điều lệ công ty cổ phần:

+ Chào bán cổ phần: Công ty tăng thêm số lượng cổ phần và bán lại các cổ phần đó trong quá trình hoạt động của mình để tăng vốn điều lệ;

+ Chào bán cho các cổ đông hiện hữu trong công ty;

+ Chào bán ra công chúng;

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ.

– Trường hợp giảm vốn điều lệ công ty cổ phần:

+ Giảm vốn điều lệ;

+ Công ty mua lại cổ phần của cổ đông;

+ Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty;

+ Giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

4. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần như sau: 

 a) Trường hợp tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn Điều lệ.

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn Điều lệ. 

– Quyết định của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần. 

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư.

– Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền

– Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ. 

– Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). 

– Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

♣ Các trường hợp còn lại:

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.

– Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền

– Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

– Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). 

– Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 

b) Trường hợp giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ. 

– Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ. 

– Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

– Văn bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn điều lệ.

– Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền

– Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ. 

– Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)

– Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

5. Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty của Luật Nhân Dân

Công ty Luật Nhân Dân cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ với các loại dịch vụ như sau:

– Tư vấn cho khách hàng về điều kiện, thủ tục, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ;

– Tư vấn chi tiết cho khách hàng về thủ tục Thông báo thay đổi vốn điều lệ;

– Hướng dẫn khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan;

– Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật;

– Thay mặt doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ;

– Theo dõi việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền;

– Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

– Nhận kết quả và bàn giao kết quả đến khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn về dịch vụ làm thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần. Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu cần hỗ trợ pháp luật hoặc tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666 – Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments