Chơi hụi là gì? Quy định của pháp luật về chơi hụi

Chơi hụi là gì? Quy định của pháp luật về chơi hụi?

Chơi hụi là gì? Pháp luật quy định như thế nào về chơi hụi: nguyên tắc, điều kiện tham gia, gia nhập, rút, chấm dứt dây hụi? Dưới đây là giải đáp về những vấn đề này của Luật Nhân Dân, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Chơi hụi là gì? Quy định của pháp luật về chơi hụi

Căn cứ pháp lý

Chơi hụi là gì?

Theo Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì chơi hụi hay còn gọi là chơi họ, bụi, biêu, phường được xác định là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán được thực hiện dựa trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người cùng tập hợp lại với nhau để định ra số người chơi, thời gian tham gia, số tiền hoặc tài sản khác, phương thức góp, cách thức lĩnh hụi cũng như quyền và nghĩa vụ của các thành viên.

Dây hụi là một hụi được hình thành dựa trên cơ sở thỏa thuận cụ thể của những người tham gia hụi bao gồm chủ hụi và các thành viên tham gia. Trong đó: 

 • Chủ hụi là người đứng ra thực hiện các công việc như tổ chức, quản lý dây hụi, thu và giao các phần hụi cho thành viên trong hụi đủ điều kiện lĩnh ở mỗi kỳ mở hụi cho tới khi kết thúc dây hụi, và chủ hụi có thể đồng thời là thành viên của dây họ tham gia dây hụi. 
 • Thành viên là người tham gia vào dây hụi, được góp, được lĩnh tiền hụi và được trả lãi nếu là hụi có lãi.

Quy định pháp luật về chơi hụi

1. Nguyên tắc tổ chức chơi hụi

Điều 3 Nghị định 19/2019/NĐ-CP thì việc tổ chức hụi phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự;
 • Mục đích của việc tổ chức hụi là nhằm tương trợ lẫn nhau giữa những người cùng tham gia;
 • Nghiêm cấm thực hiện hành vi lợi dụng việc tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động nguồn vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Điều kiện tham gia chơi hụi:

 • Cá nhân phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà có tài sản riêng thì có thể là tham gia chơi hụi, thành viên của dây họ, nếu tài sản là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì phải được người đại diện theo pháp luật của mình đồng ý.
 • Để làm chủ hụi, thành viên phải:  phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự. Nếu các thành viên của hụi tự tổ chức dây hụi thì chủ hụi phải đảm bảo điều kiện là người được hơn 1/2 thành viên trong hụi bầu, trừ trường hợp các thành viên trong hụi có thỏa thuận khác so với quy định này và chủ hụi phải đảm bảo các điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây hụi.

3. Thỏa thuận về dây hụi

Quy định thỏa thuận về dây hụi được lập thành văn bản, kể cả việc sửa đổi, bổ sung sau khi đã ban hành văn bản thỏa thuận. Văn bản thỏa thuận không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Nội dung văn bản thỏa thuận phải có các nội dung sau:

 • Thông tin cá nhân của chủ họ bao gồm: họ và tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số hộ chiếu; ngày, tháng, năm sinh; nơi cư trú;
 • Số lượng thành viên, họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của từng thành viên;
 • Phần đóng góp hụi; phương thức góp, lĩnh hụi.
 • Thời gian diễn ra dây họ, thời gian của kỳ mở hụi;

Ngoài ra, có thể thỏa thêm về lãi suất, giao phần hụi cho thành viên, trách nhiệm của chủ hụi…

4. Gia nhập, rút, chấm dứt dây hụi:

Gia nhập dây hụi, khi:

 • Nhận được sự đồng ý của người chủ hụi và tất cả các thành viên của dây hụi;
 • Có tài sản đủ để góp phần hụi theo thỏa thuận của các bên tính đến thời điểm tham gia.
 • Và các điều kiện khác ghi trong văn bản thỏa thuận (nếu có)

 Rút khỏi dây hụi khi rơi vào các trường hợp sau;

 • Với thành viên đã được lĩnh hụi: được rút khỏi dây hụi khi đã đóng đầy đủ các phần hụi chưa góp và tiến hành giao cho chủ hụi hoặc giao cho thành viên giữ sổ hụi. 
 • Với thành viên đã thực hiện việc góp hụi nhưng chưa được lĩnh thì sẽ được lĩnh các phần họ theo văn bản thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì được nhận lại các phần đã góp tại thời điểm kết thúc dây hụi hoặc phần hụi đã góp tại thời điểm rút khỏi dây hụi. Và phải thực hiện nghĩa vụ hoàn trả một phần tiền lãi đã được nhận (nếu hụi có lãi) và phải thực hiện các nghĩa vụ khác nếu có; ngoài ra thành viên mà gây thiệt hại cho hụi thì phải bồi thường.
 • Với người tham gia dây hụi chết thì các quyền và nghĩa vụ của người đó được giải quyết và thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế. Đối với việc tham gia dây hụi của người thừa kế thực hiện theo thỏa thuận giữa người thừa kế và những người tham gia dây hụi.

Chấm dứt dây hụi khi vào các trường hợp sau:

 • Sau khi mục đích chơi hụi của các thành viên đã đạt được;
 • Dựa theo thoả thuận trong văn bản thỏa thuận của những người tham gia;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Chơi hụi là gì và các quy định của pháp luật về chơi hụi. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments