Cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì? Đặc điểm và thủ tục chuyển nhượng

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì? Đặc điểm và thủ tục chuyển nhượng

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì, đặc điểm và thủ tục chuyển nhượng như thế nào? Những tư vấn của Luật Nhân Dân dưới đây phần nào sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cổ phần ưu đãi hoàn lại, để từ đó có cách nhìn nhận và đầu tư chính xác hơn.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì? Đặc điểm và thủ tục chuyển nhượng

1. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì

Cổ phần ưu đãi (preferred stock) là một loại chứng khoán tài chính do công ty cổ phần phát hành cho các thể nhân hay định chế đầu tư để gọi vốn dài hạn. Cổ phần ưu đãi đem lại cổ tức cố định và nhìn chung được chia cổ tức trước cổ phần thông thường. Khi công ty bị giải thể hay thanh lý, người nắm cổ phần ưu đãi được hưởng tài sản còn lại trước cổ đông phổ thông và sau khi công ty đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ. Về nguyên tắc, người nắm cổ phần ưu đãi không có quyền bỏ phiếu tại đại hội cổ đông của công ty.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của chủ sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi nhận tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại

Điều 118 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại như sau:

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.”

Như vậy, theo quy định trên ta có thể thấy rằng cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền như cổ đông phổ thông như nhận cổ tức, ưu tiên mua cổ phần, tư do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác…. Trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Pháp luật quy định như vậy có phần nào hạn chế quyền của chủ sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại, tuy nhiên với những lợi ích mà cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại được hưởng thì những hạn chế trên nhằm hạn chế tối đa việc can thiệp sâu vào hoạt động nội bộ của công ty, những vấn đề quan trọng của công ty nhằm góp phần ngăn chặn các đối thủ nắm giữ được các thông tin và các hoạt động quan trọng của công ty.

Một ưu điểm của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại đó là, công ty sẽ hoàn lại vốn góp vào bất kỳ thời điểm nào một khi có yêu cầu cầu của người sở hữu cổ phiếu hay theo các điều kiện ghi trên cổ phiếu. Ngoài ra, họ có thể  có thêm những loại cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

3. Cổ phần ưu đãi hoàn lại có được chuyển nhượng không

Điều 117 và Điều 118 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định cổ đông ưu đãi hoàn lại có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi đã được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng. Như vậy, để chuyển nhượng được cổ phần ưu đãi hoàn lại thì phải căn cứ vào điều lệ công ty để xác định có bị hạn chế chuyển nhượng hay không.

Theo quy định tại Điều 126 Luật Doanh Nghiệp 2014 thì thủ tục chuyển nhượng cổ phần được tiến hành như sau:

–  Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua các giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp, chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của

pháp luật về chứng khoán.

– Trong  trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.

Trên đây là tất cả những tư vấn của Luật Nhân Dân về các quy định của pháp luật về cổ phần ưu đãi hoàn lại, nếu có bất kỳ thắc mắc gì các bạn hãy liên hệ với Luật Nhân Dân để được phục vụ một cách tốt nhất và tin cậy nhất.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666 – Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Cập nhật lúc

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments