Đất trong quy hoạch có thể bán được không

Đất nằm trong quy hoạch có được mua bán chuyển nhượng không?

Đất nằm trong diện quy hoạch có được chuyển nhượng, mua bán không theo quy định của pháp luật hiện nay? Dưới đây là những giải đáp về thắc mắc này của Luật Nhân Dân, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Đất trong quy hoạch có thể bán được không

Đất nằm trong diện quy hoạch có được phép chuyển nhượng, mua bán cho người khác không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 và Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018), đất trong diện quy hoạch bao gồm:

Trường hợp 1: Quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Trong trường hợp này người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 2: Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Trong trường hợp này thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất sẽ có quyền tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đất thuộc diện quy hoạch thì người sử dụng đất có mua bán chuyển nhượng được nhưng phải đáp ứng các điều kiện về mua bán quyền sử dụng đất và chưa có quyết định thu hồi đất.

Điều kiện mua bán quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được chuyển nhượng, mua bán đất khi có các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp:

  • Người nhận thừa kế quyền sử dụng đất là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng được mua bán đất.
  • Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được mua bán đất khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được mua bán đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất

– Đất không có tranh chấp

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Đất nằm trong quy hoạch có được mua bán chuyển nhượng không?. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments