Điều kiện và thủ tục kết nạp Đảng viên

Điều kiện và thủ tục kết nạp Đảng viên ĐCS Việt Nam mới nhất năm 2020

Xin kết nạp Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam như thế nào? Quy định về điều kiện và thủ tục kết nạp Đảng viên ra sao? Dưới đây là những giải đáp về vấn để này của Luật Nhân Dân, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Điều kiện và thủ tục kết nạp Đảng viên

Căn cứ pháp lý

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

Điều kiện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Theo Khoản 2 điều 1 Điều lệ đảng cộng sản Việt Nam quy định Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : Thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Như vậy, đáp ứng được các điều kiện trên đây thì một cá nhân có thể được xét trở thành đảng viên đứng trong hàng ngũ của đảng.

Trình tự thủ tục kết nạp đảng viên ĐCS Việt Nam

1. Tổ chức họp và giới thiệu cá nhân

Sau khoản thời gian học cảm tình đảng, nhận thức về đảng, các đơn vị tổ chức họp đề nghị xét kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú. Chẳng hạn, với quần chúng là đoàn viên đang sinh hoạt đoàn thì Chi đoàn đó tổ chức họp xét. Tại buổi họp phải có ít nhất ⅔ thành viên của đơn vị tham dự, diễn biến cuộc họp như sau:

 • Người xin vào đảng tự nhận xét về bản thân;
 • Các ý kiến đóng góp của đơn vị tập trung vào 04 vấn đề: Về phẩm chất chính trị; Về đạo đức, lối sống và quan hệ quần chúng; Về học tập, chuyên môn; Về quá trình hoạt động và năng lực công tác;
 • Tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm: Những trường hợp đơn vị chuyển hồ sơ lên cấp trên phải được sự đồng ý của trên 50% số người tham dự cuộc họp.

2. Hoàn thành hồ sơ

Sau khi họp khoảng 03 tuần, các đơn vị gửi hồ sơ lên cấp trên. Hồ sơ bao gồm: Biên bản họp đơn vị, Biên bản kiểm phiếu; Phiếm tín nhiệm; Sau đó Chi bộ họp cho ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cho khai lý lịch. Chi bộ xem xét, đồng ý cho khai lý lịch đối với những trường hợp đạt và phân công Đảng viên chính thức trong chi bộ theo dõi, giúp đỡ quần chúng.

Chi bộ liên hệ Văn phòng Đảng ủy để nhận Lý lịch người xin vào đảng. Đảng viên được phân công trong khoảng thời gian 1 tuần phải chuyển Lý lịch và hướng dẫn quần chúng khai lý lịch đầy đủ và rõ ràng trong khoảng thời gian 2 tuần kể từ ngày nhận được Lý lịch người xin vào đảng , trừ trường hợp có lý do chính đáng.

3. Thẩm tra lý lịch

Trong khoản thời gian 02 tuần,  hồ sơ thẩm tra lý lịch phải được gửi đi để thẩm tra. Việc thẩm tra lý lịch bao gồm thẩm tra lý lịch bản thân và gia đình, thẩm tra vấn đề sinh hoạt và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Người được cử xác minh lý lịch là đảng viên được phân công hướng dẫn quần chúng.

4. Xét kết nạp đảng viên

Hồ sơ xét kết nạp đảng viên bao gồm các giấy tờ sau:

 • Lý lịch của người xin vào đảng
 • Đơn xin vào đảng
 • Giấy giới thiệu người vào đảng
 • Nhận xét của đoàn thể: Chi đoàn nơi người xin vào Đảng trực tiếp sinh hoạt 
 • Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể và nơi cư trú;
 • Bản sao giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng;
 • Biên bản họp chi bộ xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và Nghị quyết;
 • Nghị quyết xét đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ;
 • Nghị quyết xét đề nghị kết nạp đảng viên của Đảng bộ;

5.  Tổ chức lễ kết nạp

Trong khoảng  thời gian không quá 1 tháng sau khi có quyết định kết nạp đảng viên của cấp có thẩm quyền, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên.  Lễ kết nạp Đảng viên phải tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một

6. Giai đoạn đảng viên dự bị

Khoản thời gian dự bị là 12 tháng tính từ ngày Chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong khoản thời gian này  đảng viên dự bị có cá quyền và nghĩa vụ như đảng viên chính thức (trừ các quyền bầu cử, ứng cử, và biểu quyết). Chi bộ tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng đảng viên dự bị.

7. Thủ tục chuyển đảng chính thức

Sau 12 tháng kể từ ngày được kết nạp đảng, đảng viên dự bị làm bản kiểm điểm và đơn đề nghị chi bộ xem xét chuyển đảng chính thức. Chi bộ tổ chức họp và cho ý kiến nhận xét và biểu quyết.

Hồ sơ chuyển đảng chính thức bao gồm:

– Đơn xin chuyển Đảng chính thức;

Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị;

– Bản nhận xét của đảng viên được phân công giúp đỡ

– Ý kiến nhận xét của BCH Đoàn nếu đang sinh hoạt Đoàn

– Bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

– Giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình ly luận chính trị phổ thông (lớp bồi dưỡng đảng viên mới)

– Biên bản họp Chi bộ xét chuyển chính thức

– Nghị quyết của Chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

– Nghị quyết của Đảng uỷ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức

8. Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng

Cần chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng, hồ sơ bao gồm: Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức; Quyết định của cấp có thẩm quyền về thay đổi nơi làm việc hoặc nơi cư trú.; Phiếu đảng viên; Thẻ đảng viên hoặc hồ sơ kết nạp của đảng viên dự bị; Hồ sơ đảng viên (có bổ sung lý lịch, quá trình công tác; mục lục hồ sơ đảng viên đến thời điểm chuyển đi); Bản tự kiểm điểm của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đi.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Điều kiện và thủ tục kết nạp Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments