Điều kiện và trình tự bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo

Điều kiện và trình tự bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo

Bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo là điều thường gặp trong các đơn vị, cơ quan. Sau đây là điều kiện, hồ sơ và trình tự bổ nhiệm lại cán bộ công chức lãnh đạo theo quy định của pháp luật mà Luật Nhân Dân chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Điều kiện và trình tự bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo

Cơ sở pháp lý

 • Quyết định 27/2003/QĐ-TTg quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 02 năm 2003;
 • Luật cán bộ, công chức năm 2008;

Bổ nhiệm lại là gì?

Theo quy định tại khoản 3 điều 2 Quyết định 27/2003/QĐ-TTg: “Bổ nhiệm lại là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhiệm khi hết thời hạn bổ nhiệm”.

Như vậy có thể hiểu, cán bộ lãnh đạo đã hết thời hạn bổ nhiệm mà tiếp tục giữ chức vụ cán bộ, công chức đó đang đảm nhiệm thì gọi là bổ nhiệm lại

Điều kiện bổ nhiệm lại

Theo quy định tại điều 9 Quyết định 27/2003/QĐ-TTg, điều kiện để công chức lãnh đạo được bổ nhiệm lại gồm có:

+ Công chức, cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thòi gian giữ chức vụ.

Theo quy định tại điều 56 Luật cán bộ công chức năm 2008, công chức lãnh đạo được coi là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ khi đạt được các tiêu chí sau đây:

 • Gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;
 • Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đã phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
 • Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;
 • Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.
 • Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;
 • Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất;
 • Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận;
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;
 • Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả;
 • Có năng lực tập hợp, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết, thống nhất.

+ Đáp ứng được tiêu chuẩn của công chức lãnh đạo tại thời điểm được xét bổ nhiệm lại, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới.

 • Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức.
 • Tiêu chuẩn về trách nhiệm chuyên môn trong công việc

+ Khi cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng công chức lãnh đạo.

+ Cá nhân được bổ nhiệm lại cần đáp ứng được về điều kiện sức khỏe để hoàn thành tốt công việc.

Trình tự bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo

Theo quy định tại điều 11 Quyết định 27/2003/QĐ-TTg, trình tự bổ nhiệm lại như sau:

 • Bước 1: Công chức lãnh đạo tự nhận xét và đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của mình trong thời gian giữ chức vụ thông qua bản báo cáo tự đánh giá gửi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền.
 • Bước 2: Tập thể cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị tham gia góp ý kiến.
 • Bước 3: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đánh giá và đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại.
 • Bước 4: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm lại sau khi đã trao đổi trong tập thể lãnh đạo.

Hồ sơ bổ nhiệm lại gồm có:

 • Tờ trình đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo;
 • Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Bộ nội vụ ;
 • Bản kê khai tài sản;
 • Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị;
 • Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, cấp ủy cấp trên trực tiếp quản lý công chức;
 • Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi công chức cư trú thường xuyên;
 • Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của công chức cơ quan, đơn vị;
 • Biên bản tổng hợp ý kiến của tập thể lãnh đạo, cấp ủy cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp; tự kiểm điểm thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Điều kiện và trình tự bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments