Giấy chứng nhận kết hôn bị sai có sửa được không

Giấy chứng nhận kết hôn bị sai có sửa được không?

Trường hợp giấy chứng nhận kết hôn bị sai có sửa được không và thủ tục cải chính như thế nào theo quy định pháp luật? Dưới đây là giải đáp của Luật Nhân Dân về vấn đề này, mời bạn đọc cùng tìm hiểu.

Giấy chứng nhận kết hôn bị sai có sửa được không

Giấy chứng nhận kết hôn bị sai có sửa được không?

Giấy chứng nhận kết hôn là gì?

Khoản 7 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định giấy chứng nhận kết hôn là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam, nữ khi đăng ký kết hôn.

Nội dung Giấy chứng nhận kết hôn bao gồm các thông tin cơ bản quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Luật Hộ tịch 2014:

– Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ

– Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn

– Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn bị sai có sửa được không?

Theo quy định của Luật Hộ tịch thì cải chính hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch (một trong số đó là cải chính giấy chứng nhận kết hôn).

Thẩm quyền và thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính giấy chứng nhận kết hôn

1. Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính thông tin của giấy chứng nhận kết hôn (theo quy định tại Điều 27 Luật Hộ tịch 2014).

2. Giấy tờ cần chuẩn bị

– Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch theo mẫu

– Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi, cải chính

3. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính giấy chứng nhận kết hôn

Theo quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014:

– Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy chứng nhận kết hôn.

– Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

– Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Giấy chứng nhận kết hôn bị sai có sửa được không. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments