Hợp đòng lao động có thời hạn được ký bao nhiêu lần với một người lao động?

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký bao nhiêu lần?

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký bao nhiêu lần với một người lao động theo quy định của pháp luật? Dưới đây là giải đáp của Luật Nhân Dân về vấn đề này, mời bạn đọc cùng tìm hiểu.

Hợp đòng lao động có thời hạn được ký bao nhiêu lần với một người lao động?

Hợp đồng lao động có thời hạn là gì?

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2012, Hợp đồng lao động có thời hạn hay hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa bao nhiêu lần?

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 tại Điều 22, khi hết hạn hợp đồng lao động có thời hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới.

Nếu không ký hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động có thời hạn đã giao kết trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Trong trường hợp này thì doanh nghiệp chỉ được ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 lần.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trong trường hợp này, hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa 2 lần.

Lưu ý:

Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về vấn đề sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động. Theo đó, thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp:

+ Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

+ Người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

Kết luận: Vậy, hợp đồng lao động có thời hạn chỉ được ký tối đa 2 lần với mỗi người lao động. Mỗi lần chỉ được ký thêm 1 phụ lục hợp đồng lao động để thay đổi thời hạn hợp đồng nhưng không được làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết trước đó.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Hợp đồng lao động có thời hạn được ký bao nhiêu lần. Nếu còn những thắc mắc về luật lao động hoặc các vấn đề liên quan hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments