Thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại

Khuyến mại là gì? Thủ tục đăng ký khuyến mại mới nhất năm 2020

Khuyến mại là gì? Các hình thức khuyến mại gồm những gì? Quy định về thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại như thế nào? Các trường hợp nào khuyến mại không cần thông báo với sở công thương? Dưới đây là giải đáp về những vấn đề này của Luật Nhân Dân, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại

Căn cứ pháp lý

Khuyến mại là gì?

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Khuyến mại mang bản chất là hoạt động của thương nhân thông qua việc dành cho khách hàng những lợi ích nhất định với những công cụ đa dạng như quà tặng, hàng mẫu, giảm giá… nhằm mục tiêu kích thích, lôi kéo hành vi quyết định mua hàng, sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp, đích cuối cùng là tăng thị phần của doanh nghiệp trong thị trường hàng hoá, dịch vụ.

Các hình thức khuyến mại

Theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP, các hình thức khuyến mại, bao gồm:

– Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

– Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền;

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo;

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương);

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

– Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác;

– Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin.

Thủ tục đăng ký khuyến mại

Theo Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định: Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm:

 • 01 Thông báo thực hiện khuyến mại (theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP);
 • 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP);
 • 01 Thể lệ chương trình khuyến mại (theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP);
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Các nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

 • Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;
 • Tên chương trình khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);
 • Hình thức khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);
 • Thời gian thực hiện khuyến mại;
 • Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;
 • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);
 • Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

 • Nộp tại Sở công thương khi hoạt động khuyến mại liên quan đến một tỉnh;
 • Nộp tại Bộ công thương khi hoạt động khuyến mại liên quan đến 2 tỉnh trở lên.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; Trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật

Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP

Bước 4: Công khai chương trình khuyến mại

Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai bao gồm:

 • Tên thương nhân thực hiện;
 • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại;
 • Thời gian thực hiện khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại.

Các trường hợp khuyến mại không cần thông báo với Sở công thương

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại:

“Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:

a) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

b) Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Như vậy, các chương trình khuyến mại có quy mô nhỏ với tổng giải thương, quà tặng dưới 100 triệu đồng hoặc thực hiện hoạt động giao dịch chỉ bằng phương thực điện tử sẽ không cần phải thực hiện thủ tục thông báo với Sở công thương.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Khuyến mại là gì? Thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments