Luật đầu tư công

Luật đầu tư công: Những nội dung nổi bật cần chú ý năm 2020

Bài viết dưới đây Luật Nhân Dân chia sẻ về những nội dung nổi bật, đáng chú ý trong Luật đầu tư công năm 2019, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Luật đầu tư công

Cơ sở pháp lý

  • Luật đầu tư công năm 2019

Luật đầu tư công: Những nội dung nổi bật cần chú ý năm 2019

  • Thứ nhất, về vốn đầu tư công

Vốn đầu tư công là vốn ngân sách Nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (theo quy định tại khoản 22 điều 4 Luật đầu tư công năm 2019)

Có thể thấy, định nghĩa về luật đầu tư công không còn sự phân biệt giữa các loại nguồn vốn của ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, công trái quốc gia, tín dụng đầu tư…

  • Thứ hai, có 06 đối tượng đầu tư công

Các loại đối tượng  này bao gồm

– Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội;

– Đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;

– Đầu tư và hỗ trợ hoạt động đầu tư cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội;

– Đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;

– Đầu tư phục vụ công tác lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy định;

– Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác.

  • Thứ ba, Thẩm định nguồn vốn của chương trình, dự án được phân cấp ra sao?

Theo quy định tại Điều 33 Luật đầu tư công năm 2019 thì việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn là một nội dung trong thẩm định chủ trương đầu tư.

Với các dự án sau:

– Chương trình mục tiêu quốc gia;;

– Dự án quan trọng quốc gia;

– Chương trình đầu tư công do Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư;

– Chương trình, dự án đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Vai trò thẩm định nguồn vốn cũng như khả năng cân đối vốn do: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

  • Thứ tư, thay đổi thời gian giải vốn kế hoạch đầu tư công

Theo quy định tại khoản 1 điều 68 Luật đầu tư công năm 2019, khoảng thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước đến hết ngày 31 tháng 01 năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau.  Và với kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31 tháng 01 năm sau.

  • Thứ năm, đặt ra thêm yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân liên quan quyết định chủ đầu tư

Theo quy định tại khoản 2 điều 89 Luật đầu tư công quy định rằng các chủ thể tổ chức quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp cần  phải bảo đảm được tổng số giá trị tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đó.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Luật đầu tư công: Những nội dung nổi bật cần chú ý năm 2019. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments