Mẫu báo cáo thử việc

Mẫu báo cáo kết quả thử việc mới nhất năm 2020

Dưới đây là mẫu báo cáo kết quả thử việc chuẩn hay nhất theo quy định dùng cho nhân viên mới báo cáo kết quả sau khi kết thúc thời gian làm việc thử để đánh giá năng lực, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu báo cáo thử việc

Mẫu báo cáo kết quả thử việc

CÔNG TY…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phòng/Ban:………..

BÁO CÁO THỬ VIỆC

Kính gửi:  Lãnh đạo công ty…..

                Trưởng ban:…………..

Tên tôi là: …………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………….

Số CMND/CCCD: ……………………..Cấp ngày: ……………………Tại: ……………………………

Trình độ chuyên môn, kỹ thuật:………………………………..

Thời gian thử việc:

Từ ngày……………tháng……………năm……………..đến 

ngày…………..tháng………….năm………………..

Vị trí/Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty: ……………………..

Phòng/Ban: …………………………………………………………………

Người hướng dẫn: ………………………………………………………….

Sau đây, tôi xin báo cáo kết quả các công việc mà tôi đã thực hiện trong thời gian thử việc:

STT Công việc được giao Người giao việc Thời gian yêu cầu hoàn thành công việc Kết quả công việc Ghi chú
1
2
3

Kết quả cá nhân đạt được trong quá trình thử việc:

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến đóng góp, đánh giá của cá nhân về quá trình thử việc tại công ty:

………………………………………………………………………………………………………………………

Mong muốn, nguyện vọng của cá nhân sau quá trình thử việc tại công ty:

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………., ngày…….. tháng…….. năm……….

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG /BAN………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRƯỞNG PHÒNG/BAN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết báo cáo thử việc

– Ghi rõ tên Công ty, Phòng/Ban nơi mà người báo cáo thử việc.

– Phần Kính gửi: Thường sẽ gửi cho lãnh đạo công ty, Trưởng Phòng/Ban quản lý trực tiếp người báo cáo trong thời gian thử việc. Ngoài ra, Báo cáo công việc còn có thể gửi đến cho Trưởng Phòng/Ban khác có liên quan trong thời gian thử việc hoặc Người hướng dẫn.

– Người báo cáo ghi rõ các thông tin cá nhân về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc CCCD, ngày cấp, nơi cấp tại các Mục Tôi tên là; Sinh ngày; Số CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác có giá trị tương đương.

– Phần trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Ghi rõ trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật. Ví dụ: trung cấp. cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ,…

– Phần thời gian thử việc: Ghi rõ ngày tháng năm bắt đầu thời gian thử việc, ngày tháng năm kết thúc thời gian thử việc. 

– Người báo cáo ghi rõ các thông tin về Vị trí/ Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty, Phòng/Ban nơi thử việc và Người hướng dẫn trong thời gian thử việc (nếu có).

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu báo cáo kết quả thử việc mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments