Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2020

Dưới đây Luật Nhân Dân xin chia sẻ mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà làm nhà ở, công ty, văn phòng chuẩn mới nhất năm 2019 kèm link tải, mời bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng. 

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là mẫu biên bản được sử dụng trong trường hợp hợp đồng thuê nhà chấm dứt hiệu lực, do hết thời hạn thuê nhà hoặc các bên thuê và cho thuê thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

………, ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

  • Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;
  • Căn cứ vào Luật nhà ở năm 2014;
  • Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số …/…/HĐ ký vào ngày … tháng … năm…;

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại địa điểm …., chúng tôi gồm các bên dưới đây tiến hành việc thanh lý hợp đồng thuê nhà ở số …/…/HĐ.

BÊN A (BÊN CHO THUÊ NHÀ): 

Ông/Bà:…………………..

Sinh ngày:…………………..

Chứng minh nhân dân số:……………..do ………………cấp ngày……..

Địa chỉ thường trú:…………………………….

BÊN B(BÊN THUÊ NHÀ):

Ông/Bà:…………………..

Sinh ngày:…………………..

Chứng minh nhân dân số:……………….do ………………cấp ngày………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Hợp đồng cho thuê nhà giữa bên A và bên B ký vào ngày…..tháng….năm….. về việc cho thuê căn nhà tại địa chỉ:…………………….. đã hết thời hạn cho thuê.

Nay chúng tôi thỏa thuận và cùng nhau thống nhất những điều sau đây trong biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà kể từ ngày … tháng … năm…

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Khi xảy ra tranh chấp liên quan đến thanh lý hợp đồng thuê nhà ở, các bên sẽ lựa chọn giải quyết bằng con đường Tòa án.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số…………… chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà số ………không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà tại đây:

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

………, ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG

  • Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;
  • Căn cứ vào Luật nhà ở năm 2014;
  • Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số …/…/HĐ ký vào ngày … tháng … năm…;

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại địa điểm …., chúng tôi gồm các bên dưới đây tiến hành việc thanh lý hợp đồng thuê nhà ở số …/…/HĐ.

BÊN A (BÊN CHO THUÊ NHÀ): 

Ông/Bà:…………………..

Sinh ngày:…………………..

Chứng minh nhân dân số:……………….do ………………cấp ngày………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………….

BÊN B(BÊN THUÊ NHÀ):

Ông/Bà:…………………..

Sinh ngày:…………………..

Chứng minh nhân dân số:…………..do ………………cấp ngày…………..

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà số …/…/HĐ đã được ký giữa hai bên tại địa chỉ……………….vào ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày…….tháng….năm….. vì lý do như sau:………………..(Hết hạn hợp đồng;  Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; Do bên A/bên B vi phạm nghiêm trọng điều khoản ……)

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3: Khi có tranh chấp xảy ra liên quan đến thanh lý hợp đồng thuê nhà làm văn phòng các bên sẽ lựa chọn con đường Tòa án để giải quyết.

Điều 4: Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết, Hợp đồng thuê nhà số …/…/HĐ không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, 

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà làm văn phòng tại đây:

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà làm nhà ở, công ty, văn phòng chuẩn mới nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc về hợp đồng thuê nhà hoặc các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Xem thêm:

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments