Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2020

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp chuẩn mới nhất năm 2020 theo quy định được sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm việc làm………………………………………………….

Tên tôi là:.…………..…..…. sinh ngày …… /……./…… Giới tính: Nam/Nữ

Dân tộc:……………………. Tôn giáo:……………..…………………..……

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………..………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………….……

Số sổ BHXH: ……………………………….……………………………………

Số điện thoại:……………..…Địa chỉ email (nếu có)………………….……

Số tài khoản (ATM nếu có)…….….… tại ngân hàng:……………………..

Trình độ đào tạo:………………………………………………………….…….

Ngành nghề đào tạo:……………………………………………………..……

Nơi thường trú đăng ký thường trú:……………………………….……..

Chỗ ở hiện tại:…………………..…………………………………….………..

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)……

Tại địa chỉ:……………………………………………………………………………………..

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………….………………………………………………..………

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………………….………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp…………………………..tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):…………

Kèm theo Đề nghị này là (*)………………………………………………….. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………….,ngày……tháng……năm…….

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(*) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cập nhật mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments