Mẫu đơn khiếu nại tập thể mới nhất

Mẫu đơn khiếu nại tập thể mới nhất năm 2020

Có những trường hợp cả một tập thể cùng muốn khiếu nại về một vấn đề. Vậy có quyền khiếu nại tập thể không và mẫu đơn khiếu nại tập thể cần phải có những nội dung gì? Dưới đây là những giải đáp của Luật Nhân Dân về vấn đề này, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Mẫu đơn khiếu nại tập thể mới nhất

Khiếu nại là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011: Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Có được khiếu nại tập thể không? Nội dung khiếu nại gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 75/2012/NĐ-CP:

– Khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì phải cử người đại điện để trình bày nội dung khiếu nại. Người đại diện phải là người khiếu nại.

– Việc cử đại diện được thực hiện như sau:

  • Trường hợp có từ 5 đến 10 người khiếu nại thì cử 1 hoặc 2 người đại diện
  • Trường hợp có từ 10 người khiếu nại trở lên thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá 5 người.

Việc cử người đại diện để trình bày khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản. Văn bản cử người đại diện khiếu nại phải có những nội dung sau:

  • Ngày, tháng, năm
  • Họ, tên, địa chỉ của người đại diện khiếu nại, người khiếu nại
  • Nội dung, phạm vi được đại diện
  • Chữ ký hoặc điểm chỉ của những người khiếu nại
  • Các nội dung khác có liên quan (nếu có).

–  Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử đại diện.

Căn cứ vào quy định trên, có quyền khiếu nại tập thể nhưng phải cử người đại điện để trình bày nội dung khiếu nại. Người đại diện phải là người khiếu nại.

Mẫu đơn khiếu nại tập thể

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

(Về việc:…………………..)

Kính gửi:………………………………………………………………………

( Nêu tên cơ quan có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………………….

Sinh ngày……….tháng……….năm……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………….

Số CMND:……………………………………………………………….

Ngày cấp:…………………………………Nơi cấp:………………………

Khiếu nại về vấn đề:………………………………………. của: …………………….. (Ghi tên người bị khiếu nại)

Giải trình vụ việc cần khiếu nại:

-Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

– Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét về những khiếu nại trên

– Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

Các tài liệu đính kèm:

( Đưa ra các tài liệu, văn bản chứng minh cho bạn kèm theo)

………….., ngày…. tháng… năm….

                                                         Người làm đơn

                                                     (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tải về mẫu đơn khiếu nại tập thể tại đây:

Mẫu đơn kiến nghị tập thể

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

………., ngày…. tháng…. năm 20….

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(V/v: Kiến nghị quy định về ………….)

Kính gửi:  …………………………………………………

Tên tôi là:……………………Giới tính: …………………….

Sinh ngày: …….

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân số: ………… 

Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: ……………

 Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay …………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………

Là đại diện theo ủy quyền của những cá nhân sau:

1.Ông/Bà:……………………………….

Sinh ngày…. …..…………….

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân số: ………… 

Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: ……………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay …………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………

2.Ông/Bà:……………………………….

Sinh ngày…. …..…………….

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân số: ………… 

Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: ……………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………

Theo hợp đồng ủy quyền được lập ngày…………….ủy quyền vì mục đích gì………………………………………………..

Thay mặt những cá nhân trên, tôi xin trình bày lý do cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………

Tôi nhận thấy, quy định về ……… tại ………… là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó………………………

Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về quyền khiếu nại tập thể và mẫu đơn khiếu nại tập thể. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments