Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất năm 2020

Dưới đây là Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ chuẩn mới nhất theo quy định cùng hướng dẫn cách viết được sử dụng để khởi kiện ra tòa án đòi nợ khi người vay nợ đã quá hạn thỏa thuận trong hợp đồng vay tiền mà không trả, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản)

Kính gửi: Tòa án nhân dân……

NGƯỜI KHỞI KIỆN:

Ông/Bà:……………….Sinh năm:…………………

CMND số:……………..cấp ngày………………tại…………….

Hộ khẩu thường trú:…………………

Điện thoại:………………..

NGƯỜI BỊ KIỆN:

Ông/Bà: …………………Sinh năm:…………

Chỗ ở hiện tại:….

Điện thoại:…………………..

NỘI DUNG YÊU CẦU GIẢI QUYẾT:

Ngày…tháng…năm…ông/bà…..vay của tôi số tiền là …….đồng (Bằng chữ:………………)  với lãi suất do hai bên thỏa thuận là …% và thời hạn trả là ngày…/…/……Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn thanh toán, tôi cũng đã yêu cầu ông/bà…………… trả nợ cho tôi nhiều lần nhưng ông/bà……………….không thực hiện và cứ khất hết lần này đến lần khác mặc dù ông/bà…………………hoàn toàn có khả năng thanh toán cho tôi cả nợ gốc và lãi do hai bên thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Nhận thấy hành vi trên của ông/bà …………..đã làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tôi nên tôi làm đơn này mong Tòa án giải quyết cho tôi các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu ông/bà……trả lại cho tôi số tiền đã vay từ tôi là…………..VNĐ (Bằng chữ:………………….)

2. Yêu cầu ông/bà……trả lại cho tôi số tiền lãi là…………..VNĐ (Bằng chữ:………………….)

Tổng cộng số tiền tôi yêu cầu ông/bà………………….. phải trả cho tôi là: là…………..VNĐ (Bằng chữ:………………….)

Kính mong Tòa án nhân dân ……………………….. xem xét giải quyết các yêu cầu trên của tôi theo đúng quy định của pháp luật để tôi có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn !       

…………, ngày……tháng….năm…..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về mẫu đơn khởi kiện đòi nợ tại đây:

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

1. Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

2. Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện (phần kính gửi);

3. Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

4. Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

5. Nội dung nêu rõ số nội dung khởi kiện (liên quan đến nội dung hợp đồng vay nợ mà các bên đã thỏa thuận và ký kết)

6. Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng theo quy định pháp luật hiện hành. 

Bảng giá chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments