Mẫu đơn tố cáo mới đầy đủ nhất

Mẫu đơn tố cáo, tố giác tội phạm mới nhất năm 2020

Bạn đang tìm kiếm mẫu đơn tố cáo, tố giác tội phạm mới đầy đủ nhất? Dưới đây là các mẫu đơn tố giác, tố cáo tội phạm, tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tố cáo hành vi gây thương tích mà Luật Nhân Dân chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu đơn tố cáo tội phạm mới đầy đủ nhất

Mẫu đơn tố cáo tội phạm

Sau đây là mẫu đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Đây là mẫu đơn đơn giản nhất để quý độc giả tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                   …, ngày …… tháng….năm ……

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: ……………………………(1)

Họ và tên: ………(2); mã số hồ sơ………………………………………….(3)

Địa chỉ: ……………………………………………….……………………..

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:……………………

……………………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………..………(2)

Nay tôi đề nghị:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….………………………….…………………………………….……………(3)

Tôi xin cam đoan những nội dung đơn tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

        

                                                                             Người tố cáo

                                                                            (ký và ghi rõ họ tên)

» Bạn đọc có thể download mẫu đơn tố cáo tội phạm tại đây:

Mẫu Đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………., ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của …………………..)

Kính gửi: CÔNG AN …………………..

và VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ………………..

Họ và tên tôi: ……………………….… Sinh ngày:……………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………….

Ngày cấp: …./…../…….Nơi cấp: ………….………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:.………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh:(điền tên của người có hành vi lừa đảo): …………Sinh ngày:……………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………….…………….

Ngày cấp:………………………Nơi cấp: ………………………….…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………

Vì anh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là ………..

Sự việc cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định anh …………… đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh ……….. đã chiếm đoạt số tiền là ………… triệu đồng của tôi.

Tôi cho rằng hành vi của anh ………………. có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh …………………..

Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh ……. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

– Buộc anh …………….. phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

                                                                                                 Người tố cáo

                                                                                        (ký và ghi rõ họ tên)

» Bạn đọc có thể download mẫu đơn tố cáo tội phạm tại đây:

Mẫu đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………, ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi cố ý gây thương tích của …….)

Kính gửi:CÔNG AN ………………….

Họ và tên tôi: NGUYỄN THỊ A         Giới tính: Nữ         Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: …………….

CMND số : …………………..Cấp ngày: ……………….

Tại: ……………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…….. ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……… ………………………………………………….

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật đối với

Ông Nguyễn Văn B,

CMND số : …………………..Cấp ngày: ……………….

Tại: ……………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…….. ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……… ………………………………………………….

Sự việc xảy ra  như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cho rằng hành vi của ông Nguyễn Văn B có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo ông Nguyễn Văn B.

Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông Nguyễn Văn A về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                 Người tố cáo

                                                                                           (ký và ghi rõ họ tên)

» Bạn đọc có thể download mẫu đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích tại đây:

Mẫu đơn tố giác tội phạm

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi: …….

Chúng tôi là: …………….  Chức vụ: …………

Nghề nghiệp: …….

Chỗ ở hiện tại: ……..

Đăng ký hộ khẩu thường trú: …….

Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà …….. ,

Chức vụ: ………….. về việc ……………….. bao che, xử lý qua loa, cố tình che giấu tội phạm.

Cụ thể:

Ngày……/……/……….., ………….

Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:

……

…….

…….

…….

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông/bà …………. đã vi phạm điều …………….., Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin tường trình, báo cáo sự việc và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp của đương sự bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông/bà ………………………………..

Nay chúng tôi làm đơn này và trân trọng gửi kèm theo các bài báo phanh phui sai phạm của ông/bà ………………….. tới cơ quan chức năng để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà ………………… Kính đề nghị quý cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để bảo đảm việc tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Kính đơn!

……….., ngày……..tháng……năm…………

Những người tố giác

Hướng dẫn cách viết đơn tố cáo

Người làm đơn tố cáo là công dân thực hiện quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chủ thể này cần lưu ý, nguồn thông tin phải chính xác, đảm bảo tính trung thực. Vì nếu khi tiến hành xác minh thông tin mà được biết người tố cáo cung cấp thông tin sai sự thật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống.

Nội dung làm đơn tố cáo rất đa dạng: những hành vi trái pháp luật trong đời sống hàng ngày, vi phạm đạo đức, lối sống, những hành vi sai trái trong quản lý hành chính của cơ quan, tổ chức,…..

Thực hiện quyền tố cáo là công dân đang chung tay vào việc quản lý, xây dựng bộ máy nhà nước, góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Đây cũng là phương tiện thực hiện chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân.Công dân được thực hiện quyền làm chủ của mình, đồng thời góp phần củng cố mối liên hệ giữa nhà nước và công dân.

Trong đơn tố cáo, cần được trình bày theo những phần mẫu cơ bản như quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản,….Tiếp theo, người tố cáo cần điền đầy đủ thông tin của bản thân và người bị tố cáo, đồng thời thuật lại chi tiết hành vi của người bị tố cáo. Người tố cáo cũng có thể làm đơn nặc danh (giấu tên) trong trường hợp có thể bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.

Luật Nhân Dân đã cung cấp cho Quý độc giả một số mẫu đơn tố cáo, tố giác tội phạm mới nhất năm 2020 theo quy định của pháp luật. Nếu còn những thắc mắc về việc tố cáo, tố giác tội phạm quý khách hàng nên tìm hiểu thêm quy định của pháp luật hoặc liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được hỗ trợ nhanh nhất.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
phu vần văn
phu vần văn
6 months ago

xin chào luật sư, nay em muốn được sự tư vấn từ luật sư như sau: nay bà con nhân dân xã pờ ly ngài huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang, phát hiện được chủ tài khoản và Kế toán ngân sách xã tham ô tiền thuộc chương trình 135 thuộc dịch vụ môi trường rừng của chính phủ cấp năm 2015 tổng số tiền 176 triệu đồng . nay em muốn luật sư hướng dẫn sử dụng mẫu đơn, và nơi gửi lên cấp trên gửi vào cơ quan nào là đúng, và mẫu đơn sử dụng mẫu… Read more »