Mẫu đơn tố cáo tội phạm mới nhất 2020

Bạn đang tìm kiếm mẫu đơn tố cáo tội phạm mới đầy đủ nhất? Tố giác tội phạm là một trong những quyền cơ bản của công dân để đảm bảo sự thực thi nghiêm túc của pháp luật. Sau đây Luật Nhân Dân xin cung cấp cho bạn đọc mẫu đơn tố cáo tội phạm mới nhất để bạn tham khảo.

Mẫu đơn tố cáo tội phạm mới đầy đủ nhất

Quy định của pháp luật về tố cáo

Theo quy định tại Luật Tố cáo 2018 có hiệu lực ngày 01/01/2019, tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

  • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
  • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Mục đích của việc tố cáo là người dân giúp cơ quan có thẩm quyền biết và tiếp nhận xử lý những hành vi vi phạm, từ đây góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chính người tố cáo cũng như lợi ích công cộng, trật tự an toàn xã hội. Công dân nào bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hành vi vi phạm phạm luật cũng như bất kỳ người nào biết đến hành vi trái pháp luật đều có thể tố cáo đến cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời hành vi vi phạm.

Khi công dân thực hiện quyền tố cáo thì sẽ phát sinh những quan hệ pháp luật nhất định như:

  • Người tố cáo là cá nhân thực hiện việc tố cáo.
  • Người bị tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo, do gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân.
  • Người giải quyết tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo bằng việc tiếp nhận thông tin, sau đó xác minh, giải quyết và đưa ra kết luận.

Mẫu đơn tố cáo tội phạm mới đầy đủ nhất

Sau đây là mẫu đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Đây là mẫu đơn đơn giản nhất để quý độc giả tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                   …, ngày …… tháng….năm ……

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: ……………………………(1)

Họ và tên: ………(2); mã số hồ sơ………………………………………….(3)

Địa chỉ: ……………………………………………….……………………..

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:……………………

……………………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………..………(2)

Nay tôi đề nghị:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….………………………….…………………………………….……………(3)

Tôi xin cam đoan những nội dung đơn tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

        

                                                                             Người tố cáo

                                                                            (ký và ghi rõ họ tên)

» Bạn đọc có thể download mẫu đơn tố cáo tội phạm tại đây:

Đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………., ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của …………………..)

Kính gửi: CÔNG AN …………………..

và VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ………………..

Họ và tên tôi: ……………………….… Sinh ngày:……………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………….

Ngày cấp: …./…../…….Nơi cấp: ………….………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:.………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh:(điền tên của người có hành vi lừa đảo): …………Sinh ngày:……………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………….…………….

Ngày cấp:………………………Nơi cấp: ………………………….…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………

Vì anh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là ………..

Sự việc cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định anh …………… đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh ……….. đã chiếm đoạt số tiền là ………… triệu đồng của tôi.

Tôi cho rằng hành vi của anh ………………. có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh …………………..

Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh ……. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

– Buộc anh …………….. phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

                                                                                                 Người tố cáo

                                                                                        (ký và ghi rõ họ tên)

» Bạn đọc có thể download mẫu đơn tố cáo tội phạm tại đây:

Mẫu đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………, ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi cố ý gây thương tích của …….)

Kính gửi:CÔNG AN ………………….

Họ và tên tôi: NGUYỄN THỊ A         Giới tính: Nữ         Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: …………….

CMND số : …………………..Cấp ngày: ……………….

Tại: ……………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…….. ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……… ………………………………………………….

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật đối với

Ông Nguyễn Văn B,

CMND số : …………………..Cấp ngày: ……………….

Tại: ……………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…….. ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……… ………………………………………………….

Sự việc xảy ra  như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cho rằng hành vi của ông Nguyễn Văn B có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo ông Nguyễn Văn B.

Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông Nguyễn Văn A về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                 Người tố cáo

                                                                                           (ký và ghi rõ họ tên)

» Bạn đọc có thể download mẫu đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích tại đây:

Hướng dẫn cách viết đơn tố cáo

Người làm đơn tố cáo là công dân thực hiện quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chủ thể này cần lưu ý, nguồn thông tin phải chính xác, đảm bảo tính trung thực. Vì nếu khi tiến hành xác minh thông tin mà được biết người tố cáo cung cấp thông tin sai sự thật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống.

Nội dung làm đơn tố cáo rất đa dạng: những hành vi trái pháp luật trong đời sống hàng ngày, vi phạm đạo đức, lối sống, những hành vi sai trái trong quản lý hành chính của cơ quan, tổ chức,…..

Thực hiện quyền tố cáo là công dân đang chung tay vào việc quản lý, xây dựng bộ máy nhà nước, góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Đây cũng là phương tiện thực hiện chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân.Công dân được thực hiện quyền làm chủ của mình, đồng thời góp phần củng cố mối liên hệ giữa nhà nước và công dân.

Trong đơn tố cáo, cần được trình bày theo những phần mẫu cơ bản như quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản,….Tiếp theo, người tố cáo cần điền đầy đủ thông tin của bản thân và người bị tố cáo, đồng thời thuật lại chi tiết hành vi của người bị tố cáo. Người tố cáo cũng có thể làm đơn nặc danh (giấu tên) trong trường hợp có thể bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.

Luật Nhân Dân đã cung cấp cho Quý độc giả một số mẫu đơn tố cáo tội phạm mới nhất theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên các mẫu đơn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào những trường hợp cụ thể quý khách hàng nên tìm hiểu thêm quy định của pháp luật hoặc liên hệ theo số hotline tư vấn trực tuyến miễn phí của Luật Nhân Dân để được hỗ trợ nhanh nhất.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm: 

Please follow and like us:
0

Xem Danh Sách Luật Sư Thành Viên Của Công Ty Luật Nhân Dân

Cập nhật lần cuối ngày

1
Bạn Có Thể Đặt Câu Hỏi Cho Luật Sư

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề được phản hồi sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
phu vần văn Những người bình luận gần đây
  Nhận thông báo qua Email  
newest oldest most voted
Nhận thông báo cho
phu vần văn
Guest
phu vần văn

xin chào luật sư, nay em muốn được sự tư vấn từ luật sư như sau: nay bà con nhân dân xã pờ ly ngài huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang, phát hiện được chủ tài khoản và Kế toán ngân sách xã tham ô tiền thuộc chương trình 135 thuộc dịch vụ môi trường rừng của chính phủ cấp năm 2015 tổng số tiền 176 triệu đồng . nay em muốn luật sư hướng dẫn sử dụng mẫu đơn, và nơi gửi lên cấp trên gửi vào cơ quan nào là đúng, và mẫu đơn sử dụng mẫu… Read more »

Tư Vấn Ngay