Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy

Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy mới nhất năm 2020

Dưới đây là Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy mới nhất theo quy định 2020 trình bày về việc mất giấy tờ xe máy với cơ quan công an, bao gồm thông tin về người trình báo, tình trạng về thời gian, địa điểm xảy ra sự việc và các nội dung khác liên quan, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy

Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy

ỦY BAN NHÂN DÂN                                    

Quận (huyện):                

Phường (xã) :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………..

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày……….. tháng …………năm…………..

Tại:………………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân:………………………………. ngày cấp:……………….. Tại:…………………………..

Thường trú tại số:……………… đường:………………………………………………………….

Phường (xã, TT):………………………………….. Quận (huyện):…………………………….

Kính trình với qúy cơ quan rằng, vào ngày ………… tháng………..năm ……

Tôi có mất:……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Lý do:………………………………………………………………………………………………………

…………, ngày …. tháng …. năm ……

Người viết đơn              

 

Người chứng thứ nhất                                                                 

Người chứng thứ hai                                                                   

XÁC NHẬN             

của cơ quan có thẩm quyền

Giấy tờ xe máy gồm các loại như bằng lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy,… là những giấy tờ quan trọng phải có khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy. Nếu không cẩn thận làm mất loại giấy tờ này thì bạn cần làm đơn trình báo mất giấy tờ xe máy và nộp tại công an xã, phường nơi bạn bị mất giấy tờ xe. Sau khi có xác nhận của cơ quan công an bạn mới có thể xin cấp lại các giấy tờ trên.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về nội dung Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy mới nhất năm 2020. Nếu còn những băn khoăn, thắc mắc khi làm đơn trình báo mất giấy tờ xe máy hay những vấn để có liên quan, hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng theo quy định pháp luật.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments