Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa mới nhất năm 2020

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa gồm những gì là câu hỏi nhiều người quan tâm khi muốn hoãn phiên tòa tại tòa án? Sau đây công ty Luật Nhân Dân xin cung cấp cho bạn mẫu đơn xin hoãn phiên tòa mới nhất năm 2020 theo quy định để bạn tham khảo và áp dụng.

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa

Đơn xin hoãn phiên tòa

Về nguyên tắc, phiên tòa sẽ được diễn ra đúng thời gian và địa điểm đã được quyết định. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp phiên tòa có thể bị hoãn do những vấn đề khách quan.

Một trong những lý do tạm hoãn phiên tòa là những người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa, như bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng,….. Khi những người tham gia tố tụng vắng mặt, cần có đơn xin hoãn phiên tòa nêu rõ lý do.

Khi có lý do chính đáng thì bị cáo, người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan cùng những người tham gia tố tụng khác có thể gửi đơn xin tạm hoãn phiên tòa trực tiếp cho người có thẩm quyền giải quyết vụ án như Thẩm phán, Thư ký tòa án hoặc bộ phận văn thư tại Tòa án. Nếu không thể gửi trực tiếp thì người có yêu cầu có thể gửi đơn xin tạm hoãn phiên tòa qua đường chuyển phát thư bưu điện.

Người làm đơn lưu ý, đơn xin hoãn phiên tòa cần có đầy đủ các nội dung cơ bản sau đây:

  • Họ và tên người làm đơn;
  • Tư cách tham gia tố tụng;
  • Lý do xin hoãn phiên tòa;
  • Xác nhận của người làm đơn (chữ ký hoặc dấu vân tay)

Lưu ý, khi nộp đơn xin hoãn phiên tòa cần cung cấp kèm theo là tài liệu chứng minh cho lý do xin hoãn phiên tòa.

Đối với trường hợp trên, thời gian tạm hoãn phiên tòa là không quá 01 tháng. Trường hợp vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn thì thời gian tạm hoãn không quá 15 ngày kể từ ngày có quyết định hoãn phiên tòa.

Yêu cầu hoãn phiên tòa cần phát sinh trước khi phiên tòa bắt đầu nên đơn xin hoãn phiên tòa của những người tham gia tố tụng cần làm trước khi diễn ra phiên tòa là điều bắt buộc.

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa

Dưới đây là một số mẫu đơn xin hoãn phiên tòa mới nhất cập nhật bởi Luật Nhân Dân để quý độc giả tham khảo:

1. Đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ

Kính gửi: Toà Án Nhân Dân Thành Phố ………………………….

                                                                                           – Hội đồng xét xử

Tên tôi là: ……………………………………………….. Sinh năm: …………………………..

Thường trú:…………………………………………………………………..………..…..

Tôi là bị cáo trong vụ án “ ……….…….” do  VKSND thành phố …………………… giữ quyền công tố .

Ngày ../../…., tôi nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày …………….. Tôi tôn trọng và tự giác chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên từ  ngày …………………………….. tôi bị trở ngại khách quan như sau: …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Lo ngại sức khoẻ không đảm bảo tham gia phiên toà nên tôi làm đơn này kính mong Quý toà, Hội đồng xét xử cho hoãn phiên Toà dự kiến vào ngày …/…/… chuyển sang một ngày khác để tôi có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng.

Tôi cam kết, ngay sau khi sức khoẻ ổn định sẽ tuân thủ, chấp hành đầy đủ mọi quyết định của quy Toà.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thành phố………….., ngày ……tháng…..năm 20…….

                                                                                   Người làm đơn

                                                                                   (ký và ghi rõ họ tên)

2. Đơn xin hoãn phiên tòa của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ

Kính gửi:    TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ……….

Tên tôi là:      ……………….                       Sinh năm: ……………..

Thường trú tại: ……………………………………………………………….

Tôi là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án “ ……….…….” do  VKSND thành phố …………………… giữ quyền công tố .

Tôi được biết Tòa án nhân dân thành phố………. quyết định đưa vụ án ra xét xử vào …./…../……. Tôi tôn trọng và tự giác chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên vào …./…./…… gia đình tôi có việc bận, không thể đến tham gia phiên toà.

Vậy, tôi làm đơn này kính mong Quý toà, Hội đồng xét xử cho hoãn phiên Toà dự kiến vào …./…./….. và chuyển sang một ngày khác để tôi có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng.

Tôi cam kết, ngay sau khi xong xuôi công việc gia đình sẽ tuân thủ, chấp hành đầy đủ mọi quyết định của quý Toà.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                                                                                      

                                                                  Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …….    

                                                                              Người làm đơn

                                                                          (ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                                                                               

Trên đây là Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa mới nhất năm 2020 mà Luật Nhân Dân chia sẻ. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc làm đơn xin hoãn phiên tòa hay cần tư vấn về các vấn đề liên quan khác, hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được hỗ trợ nhanh nhất.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments