Mẫu giấy biên nhận giao nhận tiền

Mẫu giấy biên nhận giao nhận tiền mới chuẩn nhất năm 2020

Giấy biên nhận giao, nhận tiền là mẫu giấy quan trọng nhằm chứng minh cho việc giao nhận tiền của các bên. Sau đây là mẫu giấy biên nhận giao, nhận tiền mới nhất năm 2019 và hướng dẫn cách viết Luật Nhân Dân chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu giấy biên nhận giao nhận tiền

Ý nghĩa của giấy biên nhận giao nhận tiền

  • Là văn bản pháp lý chứng minh một cuộc giao dịch tiền là có thật và đảm bảo quyền lợi cũng như ràng buộc trách nhiệm của các bên liên quan.
  • Được coi là phiếu bảo hành hoặc đổi trả hàng hóa khi có nhu cầu trong những giao dịch mua bán;
  • Lưu trữ giấy tờ để làm căn cứ hoàn thành sổ sách chi tiêu tiền của các đơn vị.

Nội dung của giấy biên nhận giao nhận tiền

  • Thời gian, địa điểm thiết lập giấy, các thành phần có liên quan. Họ và tên, chứng minh thư nhân dân của bên giao và bên nhận tiền, đồng thời nội dung giao nhận tiền là gì trong giấy biên nhận cũng phải ghi rõ.
  • Các bên ký và ghi rõ họ tên (xác nhân)
  • Giấy biên nhận tiền được in thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản để làm cơ sở chứng minh cho giao dịch thành công.

Mẫu giấy biên nhận giao – nhận tiền

a. Mẫu 1: Biên nhận tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY BIÊN NHẬN

Tôi là:……………………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………..

Có nhận của Ông/bà ………………………………….

Số CMND:……………………………………………

Số tiền là: …………………………………………….

Bằng chữ:………………………………………………..

Lý do:………………………………………………………………

……, ngày … tháng … năm 2019

Người giao tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG 

Họ và tên: ……………….

CMND số ……………….. nơi cấp …………….. ngày cấp…………………

Hộ khẩu thường trú:………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………….

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…………………… (Viết bằng chữ: …………………………………….) theo thỏa thuận.

(Ký và ghi rõ họ tên)

b. Mẫu 2: Biên bản giao tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN BÀN GIAO TIỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019, tại địa chỉ …., chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN GIAO TIỀN)

Họ và tên: ………………….. Giới tính: ………………

CMND số ……………….. nơi cấp …………….. ngày cấp…………………

Hộ khẩu thường trú:………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………….

BÊN B (BÊN NHẬN TIỀN):

Họ và tên: ……………………….. Giới tính: ……….

CMND số ……………….. nơi cấp …………….. ngày cấp…………………

Hộ khẩu thường trú:………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………….

Trên cơ sở biên bản thỏa thuận mua bán tài sản số……….được lập vào ngày … tháng … năm …. hai bên đã tiến hành giao – nhận tổng số tiền là: ………… VNĐ ( Bằng chữ: …………..)

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số hàng hóa đã được quy định trong biên bản thỏa thuận mua bán. Bên B cam kết không khiếu kiện, khiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

….., ngày … tháng …. năm 2019

BÊN A

( ký , ghi rõ họ tên)

BÊN B 

( ký , ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG 

Họ và tên: ……………….

CMND số ……………….. nơi cấp …………….. ngày cấp…………………

Hộ khẩu thường trú:………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………….

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…………………… (Viết bằng chữ: …………………………………….) theo thỏa thuận.

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu giấy biên nhận giao nhận tiền mới nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm:

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments