Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản ngân hàng mới chuẩn nhất năm 2020

Bạn đang có nhu cầu hay doanh nghiệp của bạn đang muốn giao dịch với các ngân hàng, tổ chức tín dụng mà đang cần phải làm một số đề nghị liên quan. Dưới đây là Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản ngân hàng và một số biểu mẫu liên quan tới vấn đề này Luật Nhân Dân đã tổng hợp và chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản ngân hàng 

ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

…….., ngày … tháng …. năm 20….

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: …………………………..Ngân hàng:……………..

Họ và tên: ………………………………..MSCB: ……………………………..

Đơn vị:………………………………………………..………………………..

Số tiền bằng số: …………………………………………..………………….

Bằng chữ: ……………………………………………………….………………….

Lý do chi tiêu: ………………………………………

Căn cứ vào hoá đơn số: …………………….. ngày ……. tháng ……. năm …………

Tên tài khoản thụ hưởng:………………………………………….

Tại Ngân hàng:………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………

Thủ trưởng đơn vị

Người xin thanh toán

Chủ nhiệm đề tài/dự án

KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁN

Bằng số:………………………………………………………………….

Bằng chữ:……………………………………………………………………..

…………., ngày … tháng … năm 20…

Phụ trách kế toán TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

TẢI XUỐNG

Mẫu Giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng

TÊN NGÂN HÀNG

———–

Số: …./GXN/20…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

…………….., ngày… tháng …. năm 20…

GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Theo Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng số ………………………….. cho lô hàng nhập khẩu tự động theo Hợp đồng nhập khẩu số …………………….. của công ty ……………………………. (tên, địa chỉ, đăng ký kinh doanh số…), Ngân hàng xác nhận như sau:

1. Công ty ……………………………. hiện có tài khoản số …………………………….. tại Ngân hàng chúng tôi. Tại thời điểm xác nhận, số dư trên tài khoản là ………………………………………………

2. Công ty ……………………………. đã cam kết sẽ sử dụng tài khoản trên tại Ngân hàng chúng tôi để thanh toán cho lô hàng theo hợp đồng nhập khẩu số: ………………………………., có tổng giá trị lô hàng là: ……………………………… (Ghi số tiền bằng chữ và bằng số), theo phương thức thanh toán là: ……………………………………….

3. Thời gian thanh toán qua ngân hàng chậm nhất là ngày: …………………………………

4. Giấy xác nhận này chỉ có hiệu lực đến hết ngày ………………….. (Ghi ngày cam kết thanh toán cuối cùng của Công ty) và chỉ để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động. Nếu Công ty … không thực hiện thanh toán qua ngân hàng sau thời hạn nêu trên thì Ngân hàng có quyền từ chối xác nhận cho những lô hàng sau đó mà không phải chịu trách nhiệm về các chi phí hoặc tổn thất phát sinh khác (nếu có).

5. Đây không phải là cam kết thanh toán của ngân hàng đối với người bán.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

TẢI XUỐNG

Mẫu giấy ủy quyền thanh toán giao dịch chứng khoán mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……., ngày.. tháng … năm 20…

GIẤY ỦY QUYỀN CHO NGÂN HÀNG THANH TOÁN

Công ty/Ngân hàng: ……………………………

Địa chỉ: …………………………………

Số điện thoại: …………………………Fax ………………………………………Telex ………………….………………

Người đại diện: ………………….……………………

Chức vụ: ………………………………Ủy quyền cho ngân hàng (tên ngân hàng thanh toán) ………………………………………… thực hiện các công việc sau:

1. Giải trình với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) các thông tin liên quan đến tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của công ty/ngân hàng mở tại ngân hàng thanh toán;

2. Chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của công ty/ngân hàng vào các tài khoản thanh toán bù trừ theo trình tự, thủ tục quy định tại quy chế thanh toán bù trừ chứng khoán do VSD ban hành để thanh toán các giao dịch chứng khoán;

3. Công ty/ngân hàng cam kết Giấy ủy quyền này sẽ không bị hủy bỏ hoặc thay đổi nội dung nếu không được VSD xác nhận đồng ý bằng văn bản và công ty/ngân hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh nếu công ty/ngân hàng thực hiện trái với cam kết này. 

Nơi gửi:

VSD;

– Ngân hàng thanh toán. 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CÔNG TY/NGÂN HÀNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

TẢI XUỐNG

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân Việt Nam về Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản ngân hàng mới chuẩn nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666 – Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments