Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước

Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Sau đây là mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam mới chuẩn nhất năm 2020 mà Luật Nhân Dân chia sẻ, mời các bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng.

Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước

Mẫu Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng nhà nước 

              ĐƠN VỊ……………….                                                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Tên Tổ chức mở tài khoản)                                                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…………., ngày…… tháng….. năm………….

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi Ngân hàng:……………………………………………………

Tên tổ chức mở tài khoản thanh toán (viết bằng chữ in hoa có dấu): ………….

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: ………………………………………….

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: ……………………………………….

+ Tên dùng để giao dịch: ……………………………………………………

Quyết định thành lập số: …………………….……. Ngày cấp …………

Nơi cấp: ……………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh

số: ………………………………….

Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ……………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………….

Điện thoại: ………………        Email: ………………………..

Họ và tên người đại diện hợp pháp (chủ tài khoản): …………………….

Sinh ngày: ………………………….. Giới tính: ………

Quốc tịch: ………………………………… 

Nơi ĐKHKTT:……………………………………………………………….. .

Chỗ ở hiện nay: ………………………. Điện thoại: ………………………….

Quyết định bổ nhiệm số ………………… ngày … tháng … năm …………

Số chứng minh nhân dân : …………………do……………………cấp ngày…………..

Họ và tên Kế toán trưởng): ……………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………….. 

Giới tính: ……………………

Chứng minh nhân dân số ….. do …. cấp ngày …………..

Quyết định bổ nhiệm số: …………………………………… Ngày ……………………………

Đề nghị mở tài khoản thanh toán tại: ……………………………………………………………

Loại tiền tệ:          □ VND □ USD             □ Loại khác ……………………………….

Chúng tôi cam kết:

– Những thông tin trên đây hoàn toàn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đính kèm.

– Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và xin chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh nếu chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về mở và sử dụng tài khoản do Ngân hàng Nhà nước quy định.

– Có văn bản (kèm các giấy tờ liên quan) gửi Ngân hàng Nhà nước khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin mở tài khoản thanh toán hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký đã đăng ký sử dụng với Ngân hàng Nhà nước.

Hồ sơ đính kèm:
1) Bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký kèm văn bản ủy quyền (nếu có);
2) Quyết định số………………………..
3) …………………………………………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Sau khi kiểm soát và xác định Hồ sơ mở tài khoản thanh toán của ………………………………………………………. là đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước …………………………………………………………….. đồng ý mở tài khoản thanh toán số: …………………………………………………. cho…………………………………………………………

Ngày bắt đầu hoạt động:……………………………………….…………………………………………..

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC/
GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CHI NHÁNH…………..
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments