Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng cộng sản Việt Nam

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng cộng sản Việt Nam mới nhất năm 2020

Dưới đây là mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo mẫu 3 KNĐ chuẩn mới nhất được sử dụng để giới thiệu người ưu tú, có phẩm chất tốt vào hàng ngũ của Đảng CSVN, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng cộng sản Việt Nam

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi ủy:……………………………………..

Tên tôi là:………………………………………………………………… ,

Sinh ngày…….. tháng……… năm ………

Vào Đảng ngày….. tháng….. năm……, chính thức ngày……. tháng……. năm……..

Chức vụ hiện nay trong Đảng:………………………….. , chính quyền………………………… , đoàn thể………………..

Quê quán:…………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại chi bộ…………………………………………………..

Ngày………tháng……….năm………..được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng………………………..

phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

– Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý:……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

– Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)……………………………………..…………………………..

……………………………………..…………………………..

……………………………………..…………………………..

……………………………………..…………………………..

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng…………………….. vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

 ……………, ngày….tháng……năm 20……..

Đảng viên giới thiệu

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Cách viết giấy giới thiệu người vào đảng

– Tiêu đề, tên giấy giới thiệu viết chữ in hoa, để màu chữ đậm và căn giữa

– Nơi gửi viết rõ tên của Chi ủy, đảng ủy – nơi công tác của người giới thiệu người vào Đảng.

– Thông tin bản thân ghi rõ thông tin của người giới thiệu người vào đảng, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngày vào đảng, nơi công tác.

– Lý lịch cần trình bày rõ như sau

  • Thứ nhất với người đang được giới thiệu vào đảng:  cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
  • Thứ hai với cha mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở quê quán, nơi làm việc, nơi cư trú, do cấp uỷ cơ sở xác nhận.
  • Thứ ba với ông, bà nội, ngoại, cô, dì, chú, bác… cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị ở quê quán, nơi đang ở, do cấp ủy cơ sở xác nhận. Trường hợp những người thân (ông, bà, nội, ngoại, chú, bác, cô, dì, cậu ruột…) có nghi vấn về lịch sử chính trị phức tạp thì phải xác minh rõ từng trường hợp.

– Những ưu điểm, khuyết điểm chính của bẩn thân người được giới thiệu vào đảng: Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước 

– Nêu rõ ngày tháng viết giấy giới thiệu, ký và ghi rõ họ tên Đảng viên giới thiệu

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng cộng sản Việt Nam mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments