Mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền, lĩnh tiền

Mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền, lĩnh tiền mới nhất năm 2020

Nhiều trường hợp không thể tự đi nhận tiền, lĩnh tiền mà nhờ người khác lấy hộ. Sau đây là mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền, lĩnh tiền mới đầy đủ nhất để bạn đọc tham khảo và áp dụng.

Mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền, lĩnh tiền

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN TẠI NGÂN HÀNG

Kính gửi : Ngân hàng ………..

Tên tôi là: ………………..

Sinh ngày: …………… Dân tộc …………… Quốc tịch………

Hộ khẩu thường trú: ………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………….

Số điện thoại: ……………………

Là chủ tài khoản ngân hàng số: …………………….

Mở tại ngân hàng………Chi nhánh ………………

Nay bằng giấy ủy quyền này, ủy quyền cho 

Họ và tên: …………….

Sinh ngày: …………… Dân tộc …………… Quốc tịch………

Hộ khẩu thường trú: ………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………….

Số điện thoại: ……………………

Thay mặt cho tôi nhận các khoản tiền từ Ngân hàng ………..của tôi và ký tên xác nhận trong phạm vi ủy quyền sau đây:

  • Nhận tiền rút từ tài khoản ngân hàng ……..mở tại ngân hàng …… chi nhánh…………..
  • Thời hạn ủy quyền từ ngày .. tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …. hoặc đến khi có văn bản thay thế.

Khi hai bên chấm dứt việc ủy quyền hai bên cần thông báo cho ngân hàng bết về sự việc này.

………., ngày … tháng … năm …..

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Mẫu giấy ủy quyền lĩnh hộ tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH TIỀN HỘ

……, ngày … tháng …. năm ….

Chúng tôi gồm có: 

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Họ và tên: ……………….

Sinh ngày: ………….. dân tộc …………. Quốc tịch; ……………..

Chứng minh nhân dân số: ………do …………cấp ngày …………

Chức vụ: …………..

Hộ khẩu thường trú:………….

Chỗ ở hiện tai:……….

Số tài khoản:…………………………………………………………..

Mở tại Ngân hàng:……………………………….CN/PGD: ……………….

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ và tên: ……………….

Sinh ngày: ………….. dân tộc …………. Quốc tịch; ……………..

Chứng minh nhân dân số: ………do …………cấp ngày …………

Chức vụ: …………..

Hộ khẩu thường trú:………….

Chỗ ở hiện tai:……….

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1. Bên A đồng ý ủy quyền và bên B đồng ý nhận ủy quyền nhân danh bên A thực hiện các công việc sau:

Nhận tiền từ người có tên sau đây: 

Họ và tên: ……….

Sinh ngày: ………….. dân tộc …………. Quốc tịch; ……………..

Chứng minh nhân dân số: ………do …………cấp ngày …………

Chức vụ: …………..

Hộ khẩu thường trú:………….

Chỗ ở hiện tai:……….

Việc nhận tiền thông qua hình thức chuyển khoản, việc giao nhận tiền được thực hiện theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật tại thời điểm chuyển giao.

2. Ngoài số tiền quy định tại khoản 1 của điều này thì Bên B không có quyền nhận bất kỳ khoản tiền nào khác phát sinh hoặc liên quan.

3. Giấy ủy quyền sẽ hết giá trị khi bên A hoàn thành xong việc được nêu tại điều 1.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký kết và hết hiệu lực kể từ thời điểm Bên B đã nhận được tiền và chuyển trả đầy đủ số tiền cho Bên A.

Giấy ủy quyền lĩnh tiền hộ này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền, lĩnh tiền mới nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments