Mẫu hợp đồng cho thuê trọ

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà trọ, phòng trọ mới nhất năm 2020

Việc thuê nhà trọ, phòng trọ, chỗ trọ khá phổ biến, đặc biệt ở các thành phố lớn. Sau đây là các mẫu hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ cùng hướng dẫn thủ tục khi thuê trọ, mời bạn đọc cùng tham khảo với Luật Nhân Dân.

Mẫu hợp đồng cho thuê trọ

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày….  tháng ….  năm…..     

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ

– Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

– Căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan,

Tại số nhà ….ngõ ……….đường (xóm) ….., phường (xã)……., quận (huyện)…….  , thành phố (tỉnh)…………

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ (Sau đây gọi tắt là bên A):

Ông                                                     CMTND số :

HKTT/Chỗ ở hiện tại: .

Điện thoại liên hệ :

BÊN THUÊ NHÀ Ở (Sau đây gọi tắt là bên B):

Ông (bà):                                           Số CMND số:

HKTT:

Chỗ ở hiện tại :

Điện thoại liên hệ :

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng cho thuê nhà để ở với các nội dung sau:

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1 Nhà cho thuê

– Địa chỉ: …………………………

– Diện tích cho thuê : Toàn bộ diện tích tầng…; tầng…. ; phòng ngoài tầng …. và toàn bộ sân phơi, tum trên tầng….

– Trang thiết bị kèm theo: ……………………………………………………………

1.2 Mục đích thuê nhà:

–      Bên thuê nhà thuê nhà để ở.

–      Số lượng người ở:

1.3 Giá cho thuê: …………… VND/ 01 tháng.

Các khoản phí như điện, nước, phí vệ sinh bên A sẽ phải tự thanh toán theo hóa đơn của đơn vị cung cấp.

1.4 Thời hạn cho thuê: ……năm bắt đầu từ ngày …../……/20….. đến …../…../20…..

Trong trường hợp gia hạn Hợp đồng thuê, hai bên sẽ cùng nhau thoả thuận về việc gia hạn. Trong bất cứ trường hợp nào, đề xuất về việc gia hạn sẽ được đưa ra trước 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn

1.5 Hình thức thanh toán

– Số tiền thanh toán: Bên B thanh toán cho bên B số tiền …..tháng/01 lần tương đương …… VND (…………. đồng) trong khoảng từ mồng ……..đến ngày ……tháng đầu tiên của kỳ thanh toán tiền nhà.

–      Thời điểm thanh toán lần đầu:…………………………………

–      Hình thức thanh toán:……………………………………………

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê:

–      Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;

–      Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra ngay tại thời điểm phát hiện;

–      Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng thuê nhà khi Bên thuê nhà có một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 132 của Luật Nhà ở, vi phạm về an ninh trật tự trong khu phố và bị xử phạt;

–      Bảo trì nhà ở; cải tạo nhà ở khi được Bên thuê đồng ý;

–      Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở quy định tại điều 2 của Hợp đồng này.

–      Kiểm tra tình trạng nhà, trang thiết bị nhà sau khi đã thông báo với bên thuê nhà.

Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê:

–      Nhận nhà ở và trang thiết bị (nếu có) theo đúng ngày quy định tại điều 1 hợp đồng này;

–      Bảo quản nhà và các trang thiết bị sử dụng;

–      Thanh toán tiền nhà đúng thời hạn;

–      Không được cho bên thứ 3 thuê lại nhà;

–      Chịu trách nhiệm đền bù những hư hỏng, mất mát các đồ đạc, trang thiết bị nội thất tại địa điểm thuê do không phải là những hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng gây ra;

–      Đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự trong suốt quá trình thuê nhà;

ĐIỀU 3: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này chấm dứt khi hết thời hạn tại điều 1 hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;

Các bên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước 02 tháng và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ghi nhận tại hợp đồng;

Hợp đồng chấm dứt khi nhà ở cho thuê phải sửa chữa do bị hư hỏng nặng hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước;

ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

Hợp đồng được lập thành 03 trang, 02 bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản./.

BÊN THUÊ NHÀ BÊN CHO THUÊ NHÀ

» Tải về mẫu hợp đồng cho thuê nhà trọ

Mẫu hợp đồng thuê phòng trọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019, tại địa chỉ …………………., chúng tôi gồm có:

Đại diện chủ nhà (BÊN A):

Ông/Bà:………………. Sinh ngày: ……………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..

CMND số: …………………. cấp ngày …./…./……. tại:…………………………

Số điện thoại:……………………………………………………

Bên thuê phòng trọ (Bên B):

Ông/bà: ………………………………………………. Sinh ngày: ……………..

Nơi đăng ký HK thường trú: ……………………………………………………..

Số CMND: …………………. cấp ngày …../…../…… tại: ………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………..

Sau khi thỏa thuận hai bên thống nhất ký hợp đồng thuê phòng với nội dung như sau:

1. Bên A đồng ý cho Bên B và bên B đồng ý thuê phòng … tháng (từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …)

Giá thuê phòng một tháng là: …..

Khi ký hợp đồng đóng tiền vào ngày … đến ngày … hàng tháng.

Số người ở trong phòng là … người

– Dịch vụ:

Tiền điện: … đồng/số

Tiền nước: …/m3

Tiền internet: … đồng/tháng

Tiền vệ sinh; … đồng/tháng

Tiền dịch vụ đóng cùng với tiền phòng hàng tháng

2. Trách nhiệm của các bên

  • Trách nhiệm của bên A

– Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện theo hợp đồng.

– Cung cấp nguồn điện, nước, wifi cho bên B sử dụng.

  • Trách nhiệm của bên B

– Thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo đúng thỏa thuận.

– Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền).

– Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.

– Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của phòng trọ.

– Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

3. Trách nhiệm chung của cả hai bên

  • Hai bên tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng;
  • Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.
  • Bên A phải trả lại tiền đặt cọc cho bên B.
  • Bên nào vi phạm điều khoản chung thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  • Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2019;

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

» Tải về mẫu hợp đồng thuê phòng trọ tại đây:

Thủ tục ký hợp đồng thuê nhà trọ:

Khi ký kết hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ hai bên cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

– Bên cho thuê:

+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với phòng trọ đó (Vị dụ như: sổ đỏ, sổ hồng…)

+ Chứng minh thư nhân dân/ thẻ CCCD

+ Sổ hộ khẩu

– Bên thuê:

+ Chứng minh thư nhân dân

+ Sổ hộ khẩu

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ mới đầy đủ nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments