Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật mới nhất năm 2020

Bạn đang tìm kiếm mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật? Dưới đây là mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn mới chuẩn nhất năm 2020 mà Luật Nhân Dân cung cấp để bạn tham khảo và áp dụng.

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn

Nội dung hợp đồng dịch vụ tư vấn gồm những gì?

Hợp đồng dịch vụ tư vấn là mẫu hợp đồng được sử dụng thường xuyên giữa hai bên khi tiến hành ký kết việc tư vấn về một vấn đề cụ thể hoặc tư vấn thường xuyên tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Hợp đồng dịch vụ tư vấn cần đảm bảo đầy đủ những nội dung cơ bản sau:

  • Thông tin bên thuê dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ;
  • Nội dung tư vấn;
  • Thời hạn thực hiện hợp động;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
  • Xác nhận của các bên trong hợp đồng.

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

———o0o———

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

(Số : ……/ LND/2020)

Hôm nay, ngày …  tháng …. năm 2020, tại trụ sở Công ty Luật TNHH Nhân Dân Việt Nam. Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ:

CÔNG TY ………………………………

Địa chỉ:  ………………………………………………………………

Đại diện bởi ông:  …………………………………………………….

Chức danh:  ……………………………………………………………

MST: …………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………….

(Sau đây gọi tắt là “ Bên A”)

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ:

CÔNG TY LUẬT TNHH NHÂN DÂN VIỆT NAM.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố  Hà Nội.

Đại diện bởi ông: NGUYỄN ANH VĂN

Chức danh:  Giám Đốc

MST: 0107481169

Điện thoại:  0462.587.666/ 0916.39.26.26 – Fax: 0462.751.257

Tài khoản số:  0011004332016

Tại Ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công- TP. HN

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Hai bên thống nhất lập hợp đồng dịch vụ với nội dung sau:

Điều 1. Nội dung dịch vụ:

Bên A trong hợp đồng này sử dụng các dịch vụ của bên B như sau:

1. Tư vấn về …………………

2. Soạn thảo hồ sơ …………………

3. Đại diện cho bên A tiến hành thủ tục tại ………………… .

Điều 2. Thời gian thực hiện hợp đồng

2.1. Thời hạn thực hiện hợp đồng là……………………….. (sau đây gọi là “thời hạn hợp đồng”).

2.2. Thời hạn hợp đồng sẽ mặc nhiên được gia hạn sau khi hết hạn trừ một Bên gửi ý kiến bằng văn bản cho Bên kia về việc không gia hạn thời hạn hợp đồng trong thời hạn 15 ngày trước ngày hợp đồng hết hiệu lực.

Điều 3. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

3.1. Bên A đồng ý thanh toán cho bên B mức phí dịch vụ như sau:

+ Tổng chi phí: …………………………. cho việc thực hiện …………….. của bên A.

+ Chi phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

3.2. Chi phí trên được bên A thanh toán cho bên B như sau:

Thanh toán lần 1: …………………………………………………………..

Thanh toán lần 2: …………………………………………………………..

3.3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản/Tiền mặt

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Cung cấp cho bên B các thông tin, tài liệu chính xác, trung thực liên quan tới việc thực hiện hợp đồng dịch vụ trong hợp đồng này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đó.

4.2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí dịch vụ được quy định tại Điều 3 của hợp đồng này. Nếu bên A vi phạm các quy định trong hợp đồng này thì sẽ không được hoàn trả số tiền đã ứng trước.

4.3. Được nhận đầy đủ các nội dung dịch vụ như đã nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1. Nếu bên B không thực hiện những cam kết trong hợp đồng này thì phải hoàn trả số tiền đã ứng trước.

5.2. Cung cấp dịch vụ cho bên A đúng thời hạn trong hợp đồng. Mọi sự chậm trễ do lỗi của bên A, bên B không chịu trách nhiệm.

5.3. Bên B sẽ có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục và soạn hồ sơ nộp tại ……………. của bên A.

5.4.  …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

5.5. …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Điều 6. Trường hợp bất khả kháng

Bên A và bên B trong hợp đồng này đồng ý coi các trường hợp sau là trường hợp bất khả kháng, và theo đó, các bên không phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong quá trình cung cấp dịch vụ:

6.1. Chính sách của Nhà nước thay đổi

6.2. Sự thay đổi về lịch làm việc của các cơ quan chức năng

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Khi có tranh chấp xảy ra, hai bên giải quyết trên tinh thần thương lượng và hòa giải. Trường hợp không thể giải quyết trên tinh thần nêu trên thì Tòa án nơi bên B có trụ sở là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó.

Điều 8. Hiệu lực của hợp đồng

8.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, không bên nào được đơn phương  thay đổi, chấm dứt hợp đồng mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

8.2. Hợp đồng này bao gồm 8 điều, 04 trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện bên A                               Đại diện bên B

               Giám đốc                                 Giám đốc

Trên đây là Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn mới chuẩn nhất năm 2020 chúng tôi gửi quý độc giả tham khảo. Để được tư vấn chi tiết đối với từng trường hợp cụ thể, quý khách hàng hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được hỗ trợ nhanh nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments