mẫu hợp đồng liên kết đào tạo

Mẫu hợp đồng liên kết đào tạo, liên kết giảng dạy mới nhất năm 2020

Xu hướng liên kết đào tạo, giảng dạy của doanh nghiệp hiện nay khá phổ biến. Đây là phương thức để các doanh nghiệp có thể tạo ra được môi trường làm việc hiện đại, chất lượng hơn, hiệu quả kinh doanh tốt. Tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn liên kết khác nhau như liên kết đào tạo giữa các trường trong nước, giữa các cấp, liên kết giảng dạy quốc tế,… Dưới đây là mẫu hợp đồng liên kết đào tạo, liên kết giảng dạy mới chi tiết nhất mà Luật Nhân Dân chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo.

mẫu hợp đồng liên kết đào tạo

Mẫu hợp đồng liên kết đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT

Số: … / … / HĐLK

– Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội Khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của các bên;

BÊN A: ……………………….

(Tên cơ sở giáo dục, cá nhân…)

Đại diện bởi: ……………..

Chức vụ: …

Địa chỉ: …

Điện thoại: …. ….  Email: …    

Lĩnh vực đang hoạt động trong ngành giáo dục: …

Số giấy phép hay Quyết định thành lập: ………. được Sở giáo dục và đào tạo/Bộ giáo dục và đào tạo cấp ngày ….. tháng …… năm…… tại……

Tài khoản mở tại Ngân hàng ……. Số tài khoản……    

BÊN B: …………………….

(Tên cơ sở giáo dục/cá nhân)

Đại diện bởi ……………………………….

Số hộ chiếu: ……….. Thời hạn sử dụng: ………..    Nơi cấp:……………… 

Chức vụ: …

Địa chỉ: ……

Điện thoại: …. Telex/Fax: ……..  Email: ………    

Lĩnh vực đang hoạt động trong ngành giáo dục: …

Số giấy phép hay Quyết định thành lập: ……. được Sở giáo dục

và đào tạo/Bộ giáo dục và đào tạo cấp ngày ….. tháng …… năm…… tại……      

Tài khoản mở tại Ngân hàng …. Số tài khoản……

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất cùng ký Hợp đồng liên kết hoạt động trong giáo dục, đào tạo với các điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1. Mục tiêu liên kết trong lĩnh vực giáo dục     

…………………..

Điều 2.

 1. Địa điểm thực hiện: …
 2. Khả năng liên kết trong giáo dục. ……
 3. Mục tiêu đạt được trong liên kết……
 4. Văn phòng điều hành của bên nước ngoài (nếu có): …

– Địa chỉ: …

Điều 3. Trách nhiệm góp vốn của các Bên liên kết:

3.1 Bên A góp …………

3.2 Bên B góp …………. 

3.3 Thời hạn cam kết góp: ………………

Nếu một bên không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ như đã thỏa thuận thì bên đó phải thông báo cho các bên kia biết lý do và những biện pháp xử lý trước……. ngày, trừ trường hợp bất khả kháng. 

Thiệt hại thực tế do sự chậm trễ hay không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của một bên gây ra, sẽ được bồi thường theo thỏa thuận của các bên; trong trường hợp không thỏa thuận được thì sẽ do cơ quan xét xử quy định nêu tại Điều 15 Hợp đồng này quyết định.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Điều 5. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng liên kết, các Bên thỏa thuận cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra.

Điều 6. Thời hạn hợp đồng liên kết này là………. kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.

Điều 7. Kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết, Hợp đồng này được thực hiện theo tiến độ sau:

 • Khởi công xây dựng trụ sở từ tháng thứ ……
 • Lắp đặt trang thiết bị từ tháng thứ ……
 • Khánh thành….…
 • Khai giảng lớp học……

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính của mỗi Bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9. Các Bên tham gia Hợp đồng liên kết thỏa thuận về xử lý tài chính

Điều 10. Các Bên tham gia Hợp đồng liên kết cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về tài chính theo quy định pháp luật Việt Nam nếu hoạt động liên kết là hoạt động có thu.

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng liên kết trong các trường hợp sau:

– Hai bên cùng thỏa thuận chấm dứt.

– Một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ quy định trong hợp đồng này dẫn đến mục đích liên kết đào tạo không đạt được.

– Thủ tục chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn được thực hiện như sau: ………

Điều 12: Các bên thỏa thuận với nhau về việc thanh lý tài sản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên.

Điều 13: Các điều khoản khác có liên quan không được quy định cụ thể tại Hợp đồng này sẽ được các bên thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Giấy phép thành lập cơ sở liên kết đào đạo.

Điều 14. Hợp đồng liên kết có thể được sửa đổi, bổ sung sau khi các bên đã thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên tham gia liên kết và phải được cơ quan cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết chuẩn y trước khi thực hiện.

Điều 15. Tranh chấp giữa các Bên tham gia Hợp đồng liên kết hoặc phát sinh từ Hợp đồng trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Trong trường hợp các Bên tranh chấp vẫn không thỏa thuận được với nhau thì vụ tranh chấp sẽ được đưa ra………..

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm … được lập thành hai bản gốc bằng tiếng việt và tiếng … (tiếng nước ngoài thông dụng) có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A BÊN B

+ Một số lưu ý trong việc soạn thảo hợp đồng liên kết đào tạo

 • Cần ghi rõ ràng Tên cơ sở giáo dục hoặc cá nhân, trường hợp ủy quyền cho cá nhân thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMTND/Hộ chiếu/căn cước công dân, địa chỉ.
 • Thể hiện được mục tiêu liên kết trong lĩnh vực giáo dục; khả năng liên kết trong giáo dục; 
 • Thể hiện được Kết quả đạt được trong liên kết: . Văn bằng, chứng chỉ…….. 
 • Cần có Cơ chế giám sát, thanh tra: Cần nêu rõ cơ chế giám sát; có thể thành lập Ban điều phối, Văn phòng điều hành…..

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu hợp đồng liên kết đào tạo, liên kết giảng dạy mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments