Mẫu hợp đồng khoán việc

Mẫu hợp đồng thuê khoán – Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán công việc

Hợp đồng thuê khoán hay giao khoán là các hợp đồng thường gặp trong lĩnh vực xây dựng. Sau đây là mẫu hợp đồng thuê khoán – Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán công việc được Luật Nhân Dân chia sẻ trong bài viết dưới đây, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu hợp đồng khoán việc

Mẫu Hợp đồng khoán công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————-

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:../…/HĐKV)

…, ngày .. tháng .. năm 20…

BÊN A (BÊN THUÊ):………………..

Địa chỉ : ………..

Điện thoại : ………… Fax:……..

Đăng ký kinh doanh : …

Mã số thuế : ……..

Đại diện bởi : ……

Chức vụ : …..

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/bà : ……..

Sinh ngày : ……..

Địa chỉ : ………

CMND số …………… do …………. cấp ngày …………..

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký hợp đồng với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Nội dung công việc

……

– Phương thức giao khoán: ……..

– Điều kiện thực hiện hợp đồng: ……

– Thời gian thực hiện hợp đồng: …….

– Các điều kiện khác: ………..

Điều 2. Tiến độ thực hiện công việc

………

Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao

 • Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán việc này. Mức thù lao là:…… VNĐ
 • Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là:……….. VNĐ;
 • Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.
 • Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 • Nghiên cứu kỹ các chứng từ – sổ sách kế toán cho Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;
 • Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

 • Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;
 • Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;
 • Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;
 • Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 6. Vi phạm hợp đồng và đơn phương chấm dứt

 • Trong quá trình giám sát, bên giao khoán đánh giá chất lượng công việc không được đảm bảo như cam kết, bên giao khoán có quyền thông báo lại cho bên được giao khoán biết và yêu cầu khắc phục bằng mọi biện pháp. Nếu không khắc phục được hoặc cố tính không khắc phục được bên giao khoán việc có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Trường hợp bàn giao công việc chậm hơn so với tiến độ công việc, tùy theo tình hình để các bên đàm phán, gia hạn, thỏa thuận hoặc chấm dứt hợp đồng.

Điều 7. Điều khoản chung

 • Hai bên đã hiểu và cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;
 • Các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Nếu không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm …
 • Hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ bản.
BÊN A BÊN B

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán công việc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————-

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC

(Số:../…/BBTLHĐ)

Ngày … tháng … năm …, tại tại địa chỉ …. chúng tôi các bên gồm có:

BÊN A (BÊN THUÊ):……………….

Địa chỉ : ……

Điện thoại : ………. Fax:…

Đăng ký kinh doanh : …..

Mã số thuế : …….

Đại diện : ……

Chức vụ : …..

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/bà : …….

Sinh ngày : ……

Địa chỉ : ……

CMND số ……………….. do …………… cấp ngày ……………….

Cùng thanh lý Hợp đồng số: …………. ngày ………. tháng…… năm………..

Nội dung công việc đã được thực hiện:

………

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:

……

Kết luận: …..

BÊN A

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  

BÊN B

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân Việt Nam về Mẫu hợp đồng thuê khoán – Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán công việc. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments