Mẫu phiếu chi tiền 02-TT

Mẫu phiếu chi tiền mặt 02-TT mới nhất năm 2020

Phiếu chi tiền mặt là mẫu văn bản sử dụng nhằm xác định được các khoản tiền mặt, ngoại tệ xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Sau đây là mẫu phiếu chi tiền mặt mẫu số 02-TT mới nhất Luật Nhân Dân chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu phiếu chi tiền 02-TT

Cơ sở pháp lý

  • Mẫu phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2016;
  • Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài Chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Phiếu chi tiền mặt mẫu 02-TT

TÊN ĐƠN VỊ:

Địa chỉ:………

Mẫu số 02-TT (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI Quyển số: ……….

Số: ………

Nợ: …………….

Có: ……………….

Họ và tên người nhận tiền:……………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………….

Lý do chi: ……………………………………………………………………..

Số tiền: ……………………………….  (Viết bằng chữ): ………………….

Kèm theo: ………………………………………………….. chứng từ gốc.

…., ngày … tháng … năm 2019

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):…………………..

+ Số tiền quy đổi:………………………………………

Hướng dẫn cách viết phiếu chi

– Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên và địa chỉ của đơn vị.

– Ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận tiền.

– Dòng Lý do chi cần ghi rõ nội dung chi tiền.

– Dòng Số tiền ghi rõ số tiền xuất quỹ và đơn vị tính (VND/USD/…)

– Dòng tiếp theo ghi rõ số lượng chứng từ gốc kèm theo với phiếu chi.

  • Lưu ý: Phiếu chi được lập làm 3 liên và chỉ sau khi đã có đủ chữ ký của từng liên của người lập phiếu, kế toán trưởng và giám đốc thì khi này mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ tiền, người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ ký và ghi rõ họ tên vào phiếu chi.

+ Liên 1 được lưu ở nơi lập phiếu.

+ Liên 2 thủ quỹ sử dụng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán kèm theo chứng từ gốc để lưu vào sổ kế toán.

+ Liên 3 giao cho người nhận tiền.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu phiếu chi tiền mặt 02-TT mới chuẩn nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments