Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh

Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2020

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp muốn bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh cho riêng mình. Hồ sơ để thực hiện bổ sung ngành nghề không phức tạp nhưng bạn tuyệt đối phải thực hiện một cách chính xác. Bạn vẫn chưa biết làm mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh? Hãy để Luật Nhân Dân chúng tôi tư vấn, hỗ trợ nhé!

Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của Luật Nhân Dân

Sau khi đã hoàn thành các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ nếu trên. Sau đây Luật Nhân Dân cung cấp mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh, hãy tham khảo mẫu của Luật Nhân Dân đưa ra nhé.

TÊN DOANH NGHIỆP

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi đăng ký doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

CÔNG TY …

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông ngày… tháng… năm… ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

STT Tên ngành Mã ngành
     
     
     
     

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT Tên ngành Mã ngành
     
     
     
     

 

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ công ty

Sửa đổi các thay đổi trên vào Điều … (Ngành, nghề kinh doanh) vào Điều lệ hiện tại công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, HĐTV, Giám đốc công ty và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trình tự thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ phải gửi Thông báo về việc thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mình đến tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi có thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc. Nội dung của Thông báo này bao gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp hay mã số thuế của doanh nghiệp. số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng chính là mã số thuế doanh nghiệp;

– Danh sách các ngành nghề doanh nghiệp muốn bổ sung;

– Họ và tên, chữ ký của người đại diện pháp luật trong doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo này là Quyết định và biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện bởi Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên), của Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty cổ phần) hoặc của thành viên hợp danh (nếu là công ty hợp danh); hoặc quyết định được thực hiện bởi chủ sở hữu công ty nếu như là công ty TNHH 1 thành viên.

Khi nhận Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện trao Giấy biên nhận, kiểm tra xem hồ sơ doanh nghiệp nộp có hợp lệ hay không và thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Nếu như doanh nghiệp nộp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra và gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc.

Khi có thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, trong thời hạn 10 ngày, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo để Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục, nếu không thì doanh nghiệp sẽ phải nộp phạt hành chính theo quy định hiện hành.

Trên đây là mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh mà Luật Nhân Dân cung cấp. Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ ngay đến Luật Nhân Dân để được giải đáp chi tiết!

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666 – Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments