Mẫu quyết định điều động nhân sự

Mẫu quyết định điều động, điều chỉnh nhân sự

Dưới đây Luật Nhân Dân xin chia sẻ mẫu Quyết định điều động nhân sự, điều chỉnh nhân sự cho các đơn vị, tổ chức mới nhất năm 2019 kèm link tải để bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng trong trường hợp cần điều động, điều chỉnh nhân sự.

Mẫu quyết định điều động nhân sự

Quy định pháp luật về việc điều động, điều chỉnh nhân sự

– Các doanh nghiệp được phép điều động nhân sự trong trường hợp cần tăng thêm người lao động để hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ được giao hoặc là nếu công ty muốn đạt hiệu quả cao khi bổ sung thêm lao động.

– Theo quy định, người sử dụng lao động có quyền chuyển người lao động làm công việc khác trong các trường hợp sau: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sự cố điện, nước; do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp – được quy định rõ trong hợp đồng lao động hoặc nội quy doanh nghiệp. Thời hạn để điều chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động là không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.

Mẫu quyết định điều động nhân sự

TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC

—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

……………, ngày … tháng … năm 20….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động nhân sự công ty

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 • Căn cứ vào quyết định số…… ngày … tháng …. năm của …. về việc thành lập, cơ quan/đơn vị…..
 • Căn cứ vào quyết định số…… ngày … tháng … năm …. của …..về ciệc tiếp nhận và điều động ….. về công tác tại cơ quan, đơn vị….
 • Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên;
 • Xét đề nghị của trưởng phổ tổ chức cán bộ/ Phòng hành chính nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều động ông/bà …… đến nhận công tác tại …. thuộc cơ quan/ đơn vị kể từ ngày … tháng … năm ….

Điều 2: Ông/Bà …..được hưởng lương và các khoản phụ cấp………….kể  từ ngày…….tháng…….năm…….

Điều 3. Các ông/bà chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài chính – kế toán, tổ chức cán bộ và ông……………….. có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu VP
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên và đóng dấu)

Tải về mẫu quyết định điều động nhân sự tại đây:

Mẫu quyết định điều chỉnh nhân sự

TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC

—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

……………, ngày … tháng … năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh nhân sự

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (ĐƠN VỊ)

 • Căn cứ Quyết định …. ngày … tháng … năm …. của …… về việc thành lập đơn vị mới;
 • Căn cứ vào quyết định số ……. ngày … tháng … năm về việc tiếp nhận nhân viên về công tác tại đơn vị…..;
 • Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên;
 • Xét đề nghị của trưởng phòng tổ chức cán bộ.       

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh ông/bà …. thuộc bộ phận ….. đơn vị …… đến nhận công tác tại phòng ….. thuộc đơn vị ……kể từ ngày … tháng … năm ….

Điều 2: Lý do điều chỉnh người lao động…………..

Điều 3: Ông/ Bà …………..được hưởng lương và các khoản phụ cấp………….kể  từ ngày…….tháng…….năm…….

Điều 4. Các ông/bà chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài chính – kế toán, tổ chức cán bộ và ông……………….. có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu VP
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên và đóng dấu)

Tải về mẫu quyết định điều chỉnh nhân sự tại đây:

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu quyết định điều động nhân sự, điều chỉnh nhân sự. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm:

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments