Mẫu quyết định tăng lương

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên mới nhất 2020

Do tính chất công việc hoặc mong muốn mức lương phù hợp với năng lực mà cần tiến hành tăng lương cho người lao động. Sau đây là Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên trong công ty mới nhất năm 2019 mà Luật Nhân Dân chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu quyết định tăng lương

Cơ sở pháp lý

Ý nghĩa của việc tăng lương

Trong nội dung bộ luật lao động năm 2012, cụ thể tại khoản 1 điều 23, thì “chế độ nâng bậc, nâng lương” là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động. 

Một mức lương hợp lý cùng chế độ đãi ngộ tốt là điều quan trọng để giữ chân người lao động có năng lực làm việc tốt và có nhiều cống hiến cho sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP thể hiện việc các doanh nghiệp đưa ra các chính sách nâng lương xứng đáng với người lao động trên cơ sở thực hiện theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc theo quy chế doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể 

Mẫu quyết định tăng lương

CÔNG TY…………………

———————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Số:…./2019/QĐ …………….,ngày… tháng … năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tăng lương cho nhân viên

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ vào Bộ luật lao động năm 2012 đã được thông qua;

Căn cứ Quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của Công ty………;

Căn cứ Hợp đồng lao động số ……….. ngày …. tháng …. năm …. giữa Công ty …………………… với Ông/Bà …………………….;

Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………… đối với sự phát triển chung của Công ty;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kể từ ngày … tháng… năm 2019, mức lương chính của ông/bà……. sẽ là…………………. Bằng chữ:………….

Điều 2. Các khoản trợ cấp, phụ cấp (nếu có) của Ông/Bà………………… được chi trả theo mức mới kể từ ngày …… tháng …… năm ……

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

  • Ông/bà:…………
  • Phòng HCNS, kế toán;
  • Lưu: HCNS
GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên. Nếu còn những vướng mắc về luật lao động hoặc các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm:

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments