Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Dưới đây là mẫu văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mới đầy đủ nhất được Luật Nhân Dân cung cấp, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Cơ sở pháp lý

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là gì?

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là mẫu bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động sau khi đạt được thỏa thuận hợp pháp về việc dừng ký kết lao động. Trong đó, nêu rõ thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng, đảm bảo tính pháp lý cho cả hai bên quan hệ lao động.

Quy định của pháp luật về thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012, việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là hợp pháp – là một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp  luật.

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012: 

“2. Trong thời hạn 07 ngày là việc làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

  1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Theo đó, người lao động sẽ không phải bồi thường gì do đây là trường hợp chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật.

Mẫu văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Bản Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động này (Sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận”) được lập ngày … / … /20… bởi Các Bên:

CÔNG TY:……………………………

Trụ sở :…………………………………………..

Tel :……………..                                         Fax :………………………

Người đại diện theo pháp luật : Ông/Bà …………………………..

Chức danh :………………………………..

Ông/Bà (“Người Lao Động”):…………………………………….

Ngày sinh :…………………………………..

Số CMND :……………………………………….

Hộ khẩu thường trú :…………………………………………

Hai Bên thỏa thuận và thống nhất nội dung sau:

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động

1.1 ……và Người Lao Động đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động số ….. ký ngày …/…./…… và Hợp đồng đào tạo số ….. ký ngày …/…./…….

1.2 Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các văn bản liên quan về Hợp đồng lao động và Hợp đồng Đào tạo có chữ ký của hai Bên sẽ được tự động chấm dứt từ ngày ký Thỏa Thuận này. Hai Bên sẽ không có yêu cầu bồi thường nào khác.

1.3 Thanh toán cho Người Lao Động các khoản sau: Tổng cộng là ….. đồng

– Lương:

– Trợ cấp khác:

– Trợ cấp thôi việc:

– Ngày nghỉ phép:

Điều 2: Thỏa thuận khác

2.1 Thỏa Thuận này được lập thành hai (2) tiếng Việt có giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ một tiếng Việt để thực hiện.

2.2 Các Bên đồng ý rằng, bằng sự hiểu biết tốt nhất của mình, đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thoả thuận này.

Trước sự chứng kiến của hai bên, đại diện có thẩm quyền của hai bên đã ký vào thỏa thuận này vào ngày được ghi ở trên.

      

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)

 

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu còn những vướng mắc về luật lao động hay các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm:

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments