Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2020

Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động là một thủ tục quan trọng trong quan hệ lao động khi hai bên đã ký kết với nhau bản hợp đồng lao động. Sau đây là Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất Luật Nhân Dân chia sẻ để bạn tham khảo.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

CÔNG TY… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Số:…/2019/TB …,ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

—————————–

Kính gửi: ………

Căn cứ Bộ luật lao động được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng  6 năm 2012;

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… được ký kết vào ngày …/…/… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa công ty ………………với ông/bà …………………(sau đây gọi là “Người lao động”),

Công ty xin thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với ông/bà ……………………

– Chức vụ ……………

Kể từ ngày …/…/…

Trước khi hợp đồng lao động hết hiệu lực, người lao động có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu, công việc đã và đang làm cho Phòng …………… tiếp nhận công việc.

Đề nghị người lao động thực hiện theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

Trân trọng

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: 

  • Ông/bà:……
  • Phòng…….
  • Lưu: VT

Quy định của pháp luật về thời hạn thông báo đối với hợp đồng lao động

Với hợp đồng làm việc (trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc vì bị buộc thôi việc) đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết ít nhất 45 ngày với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc 30 ngày với hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động ít nhất:

  • 45 ngày với hợp đồng không xác định thời hạn.
  • 30 ngày với hợp đồng lao động xác định thời hạn.
  • 03 ngày làm việc với trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị và với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Lưu ý: đơn vị sự nghiệp công lập cũng như người sử dụng lao động phải gửi thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc bằng văn bản để đảm bảo thời hạn báo trước.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động cập nhật mới nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm:

Please follow and like us:
0

Xem Danh Sách Luật Sư Thành Viên Của Công Ty Luật Nhân Dân

Cập nhật lần cuối ngày

Bạn Có Thể Đặt Câu Hỏi Cho Luật Sư

avatar
  Nhận thông báo qua Email  
Nhận thông báo cho

Tư Vấn Ngay