Thông báo thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

Mẫu thông báo thay đổi con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD

Con dấu được coi là tài sản quan trọng của một doanh nghiệp. Bất kỳ sự thay đổi nào về số lượng, nội dung, hình thức của mẫu con dấu, doanh nghiệp đều phải tiến hành thông báo. Sau đây Luật Nhân Dân xin chia sẻ tới bạn đọc về Mẫu thông báo thay đổi con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, mời bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng.

Thông báo thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

Cơ sở pháp lý

Quy định về số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

Điều 12  Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định về số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp cụ thể như sau:

“1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:

a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, màu mực dấu.

b) Số lượng con dấu.

c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước. 

Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp…”

Mẫu thông báo thay đổi con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

Mẫu thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện được trình bày theo Mẫu ở Phụ lục II.9 – Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện.

TÊN DOANH NGHIỆP

————

Số: …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

….. , ngày… tháng … năm ….

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………

Mã số doanh nghiệp: …………………

Thông tin về Chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

– Tên Chi nhánh/văn phòng đại diện: …………..

– Mẫu số chi  nhánh/văn phòng đại diện: …………..

– Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện: ……………..

1. Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu như sau:

Mẫu con dấu cũ Mẫu con dấu mới Ghi chú
(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này) (Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

2. Số lượng con dấu:

– Số lượng con dấu trước khi thay đổi (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu):……………….

– Số lượng con dấu sau khi thay đổi:………….

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi mẫu con dấu): từ ngày … tháng … năm …

Đề nghị Quý phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp /chi nhánh/văn phòng đại diện trên CỔng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu thông báo thay đổi mẫu con dấu của Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Nếu còn những vướng mắc liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments