Mẫu văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng

Mẫu văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng mới nhất 2020

Dưới đây là Mẫu đơn cam kết tài sản riêng của vợ chồng mới nhất 2020 dùng để xác định rõ chủ sở hữu cá nhân với tài sản riêng và sau này sẽ không xảy ra tranh chấp về tài sản đó nữa, mời bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng

Quy định về tài sản riêng của vợ chồng

Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, tài sản riêng của vợ chồng gồm:

– Tài sản mỗi người có trước khi kết hôn

– Tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân

– Tài sản có do phân chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

– Tài sản hình thành từ tài sản riêng của vợ chồng

– Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Nội dung văn bản cam kết tài sản riêng

Văn bản cam kết tài sản riêng thể hiện lời cam kết của cá nhân vợ hoặc chồng. Nội dung cam kết phải bao gồm:

– Thông tin nhân thân của vợ/chồng

– Thông tin về tài sản riêng

– Lời cam kết, cam đoan của một bên về vấn đề tài sản riêng

Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng của vợ chồng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

ĐƠN XIN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

Tôi tên là :………………………………………. sinh ngày…………………………………..

CMND số :……………………………. ngày cấp………………….. nơi cấp……………….

Hộ khẩu thường trú tại :……………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này xác nhận………………………….. là tài sản riêng của (chồng hoặc vợ) tôi là……………………………………. sinh ngày……………………………

CMND số…………………………… ngày cấp…………………. nơi cấp………………..

Hộ khẩu thường trú tại :…………………………………………………..

– Việc cam kết tài sản riêng không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản cam kết này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc lập văn bản cam kết nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

– Những thông tin về nhân thân về tài sản trong văn bản cam kết này là đúng sự thật;

– Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;

– Nội dung của văn bản cam kết theo đúng quy định pháp luật, đạo đức xã hội;

– Tôi đã đọc lại văn bản cam kết này và đồng ý toàn bộ nội dung trên, đồng thời ký, điểm chỉ vào văn bản cam kết này để làm chứng.

….…..ngày…..tháng…..năm…….

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng mới nhất 2020. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments