Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế

Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế mới nhất năm 2020

Dưới đây là Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế mới đầy đủ nhất năm 2020 mà Luật Nhân Dân chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế

Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

——————-

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾ

Tại Văn phòng công chứng số … địa chỉ…….

Tôi tên là: ………………..

Sinh ngày: ……….

Chứng minh nhân dân số…… do ……. cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường trú:.(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)………………………………………………………………………..……………………….

Là ……..của ông/bà……………………………………………………….

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo ………………………………………………………………………..

(ghi từ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Trường hợp nhiều người cùng đề nghị nhận thừa kế thì ghi nội dung thông tin như sau:

Chúng tôi là :

1. (ghi rõ họ và tên): ………………………………………..

Sinh ngày: ……./……./………..

Chứng minh nhân dân số: …………….cấp ngày …../……/…… tại ………..…….

Hộ khẩu thường trú:.(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)…………………………………………………………………….

Là ……..của ông/bà……………………………………………………….

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo ………………………………………………..

(ghi từ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

2. (ghi rõ họ và tên): ………………………………………..

Sinh ngày: ……./……./………..

Chứng minh nhân dân số: …………….cấp ngày …../……/…… tại ………..…….

Hộ khẩu thường trú:.(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)………………………………….……………………….

Là ……..của ông/bà……………………………………………………….

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo ………………………………………………..

(ghi từ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

3. (ghi rõ họ và tên): ………………………………………..

Sinh ngày: ……./……./………..

Chứng minh nhân dân số: …………….cấp ngày …../……/…… tại ………..…….

Hộ khẩu thường trú:.(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)………………………………………………………………….

Là ……..của ông/bà……………………………………………………….

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo ………………………………………………………………………..

(ghi từ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Tôi (chúng tôi) là người thừa kế của ông(bà) ………………………… chết ngày …../……/……….. theo Giấy chứng tử số……………………………….do Uỷ ban nhân dân  ……………………..cấp ngày…../……/…….. Tôi (chúng tôi) xin đề nghị nhận thừa kế của ông(bà) ………………………để lại như sau:

(Trong phần này phải ghi rõ: di sản để lại và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng)

……………………………………………..………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan:

+ Những thông tin đã ghi trong Văn bản đề nghị nhận thừa kế này là đúng sự thật;

+ Ngoài tôi (chúng tôi) ra, ông(bà) ………………………….. không còn người thừa kế nào khác;

+ Văn bản đề nghị nhận thừa kế này do tôi (chúng tôi) tự nguyện lập.

Chúng tôi đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾ

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ và tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày………tháng………..năm………….. (bằng chữ …………………………………….)

tại Phòng Công chứng số………tạ địa chỉ …..

tôi…………………………………, công chứng viên Phòng Công chứng số…….tại địa chỉ………

CHỨNG NHẬN RẰNG:

– Văn bản đề nghị nhận thừa kế này do ông(bà) ……………………………………… lập;

 -Tại thời điểm Công chứng, người (những người) đề nghị nhận thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; người (những người)đề nghị nhận thừa kế cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung văn bản đề nghị nhận thừa kế và cam đoan không cùng người thừa kế nào khác

– Sau khi thực hiện niêm yết nội dung đề nghị nhận thừa kế tại ……………… từ ngày ……… tháng ….. năm ….. đến ngày ……. tháng ……… năm ……… Phòng Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến việc có thêm người thừa kế khác hoặc liên quan đến di sản;

– Nội dung đề nghị nhận thừa kế phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

– Người (những người) đề nghị nhận thừa kế đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;

Văn bản đề nghị nhận thừa kế này được lập thành …. bản chính. Cấp cho người (những người) đề nghị nhận thừa kế ……………bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng …………….., quyển số ……….TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc về luật thừa kế hoặc các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666 – Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments