Mẫu văn bản yêu cầu bồi thường

Mẫu văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại chi tiết nhất năm 2020

Sau đây Luật Nhân Dân xin chia sẻ ý nghĩa và mẫu văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại mới chi tiết nhất năm 2020, mời bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu văn bản yêu cầu bồi thường

Cơ sở pháp lý

Ý nghĩa của văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại

Trong trường hợp người bị thiệt hại muốn được bồi thường thì cần làm hồ sơ gửi tới cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Khi đó, người này phải làm văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại.Văn bản yêu cầu bồi thường cần nêu rõ được các nội dung sau đây:

– Họ tên, giấy tờ chứng minh nhân thân của người yêu cầu bồi thường và người bị thiệt hại

– Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ và mối quan hệ nhân quả của hành vi và hậu quả gây thiệt hại

– Thiệt hại và mức yêu cầu bồi thường thiệt hại…

Mẫu văn bản yêu cầu bồi thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

——————–

VĂN BẢN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Kính gửi: (1) ………………………………………………………………

Họ và tên người yêu cầu bồi thường: (2) …………………

Chứng minh nhân dân số …………………….do …………………….cấp ngày………………….

Địa chỉ: (3)……………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):…………………………………………………………………………..

Email (nếu có):…………………………………………………………………………………………..

Là: (4) ………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ: 

– Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ gây thiệt hại:……………………..

– Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ:……………………………………………………………………………….

Trên cơ sở đó, tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các nội dung sau:

I. THIỆT HẠI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường như sau: ………………………………………………………………………………….

2. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường : ………………………………………………………………………………

3. Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường : …..…………………………………………………………….

4. Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường : ……………………………………………………………………..

5. Thiệt hại về tinh thần (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường : …………….

6. Các chi phí khác được bồi thường (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường: ………………………………………………………………………………………

Tổng số tiền yêu cầu bồi thường: ……………………………………………(đồng)

(Viết bằng chữ:……………………………………………………………………………)

II. ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG (nếu có)

1. Kinh phí đề nghị tạm ứng

Căn cứ quy định tại Điều 44 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tôi đề nghị được tạm ứng kinh phí bồi thường đối với các khoản sau:

1.1. Thiệt hại về tinh thần

Số tiền đề nghị tạm ứng là:…………………………………………………………..đồng

(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………. )

Tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có):……………………………………………………………

1.2. Thiệt hại khác có thể tính được ngay mà không cần xác minh: (8)…………….

Số tiền đề nghị tạm ứng là:………………………………………………………….đồng.

(Bằng chữ:………………………………………………………………………. )

Tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có):…………………………………………………………….

1.3. Tổng số tiền đề nghị tạm ứng: …..…………………………..đồng.

(Bằng chữ:…………………………………………………………………. )

2. Thông tin người nhận tạm ứng kinh phí bồi thường:

– Họ và tên:  ……………………………………………………………………………………….

– Chứng minh nhân dân số………………….do…………………..cấp ngày……………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

– Phương thức nhận tạm ứng kinh phí bồi thường ……………………………………..

III. CÁC NỘI DUNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN

1. Đề nghị thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (nếu có) ………….

2. Yêu cầu phục hồi danh dự (nếu có) ……………………………………………………..

3. Khôi phục quyền và các lợi ích hợp pháp khác (nếu

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho tôi……… theo quy định của pháp luật.

   ….. ngày … tháng … năm ……

 

Người yêu cầu bồi thường (5)

Hướng dẫn cách viết

  1. Cần ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết bồi thường – đó là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.
  2. Ghi đầy đủ họ và tên của người yêu cầu bồi thường
  3. Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp văn bản yêu cầu bồi thường. Trường hợp là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó tại thời điểm nộp văn bản yêu cầu bồi thường.
  4. Ghi theo các trường hợp khác nhau như “Người bị thiệt hại”, “Người thừa kế của người bị thiệt hại”…
  5. Người yêu cầu bồi thường ký và ghi rõ họ và tên

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại chi tiết nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments