Ngạch viên chức là gì? Danh mục mã ngạch viên chức mới nhất

Sau đây Luật Nhân Dân xin chia sẻ với bạn đọc Ngạch viên chức là gì và Danh mục mã ngạch viên chức mới nhất 2019, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Ngạch viên chức

Cơ sở pháp lý

Ngạch viên chức là gì?

Ngạch viên chức là sự phân chia viên chức theo từng nghề nghiệp, chuyên môn và cấp bậc phù hợp của họ. Được quy định thành các mã vạch – được chia thành 05 bảng cụ thể:

– Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cấp.

– Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính.

– Viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên.

– Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự.

– Ngạch nhân viên.

Danh mục mã ngạch viên chức

Danh mục mã ngạch viên chức được chia làm 5 bảng, cụ thể:

 

1. Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cấp:

stt Ngạch viên chức Mã ngạch 
1 Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật 09.054
2 Giám định viên cao cấp thuộc bảo vệ thực vật – thú y 09.062
3 Kiến trúc sư cao cấp 12.087
4 Nghiên cứu viên cao cấp 13.090
5 Kỹ sư cao cấp 13.093
6 Định chuẩn viên cao cấp 13.097
7 Giám định viên cao cấp 13.100
8 Dự báo viên cao cấp 14.103
9 Giảng viên cao cấp V.07.01.01
10 Bác sĩ cao cấp V.08.01.01
11 Dược sĩ cao cấp V.08.08.20
12 Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên cao cấp 17.139
13 Phóng viên – Bình luận viên cao cấp 17.142
14 Phát thanh viên cao cấp 17.145
15 Quay phim viên cao cấp 17.148
16 Đạo diễn nghệ thuật hạng I V.10.03.08
17 Diễn viên hạng I V.10.04.12
18 Họa sĩ cao cấp 17.160
19 Phương pháp viên cao cấp 17.172
20 Huấn luyện viên cao cấp V.10.01.01
21 Âm thanh viên cao cấp 17a.191
22 Thư mục viên cao cấp 17a.194

 

2. Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính:

stt Ngạch viên chức Mã ngạch
1 Lưu trữ viên chính V.01.02.01
2 Chẩn đoán viên chính bệnh động vật 09.055
3 Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II V.03.01.01
4 Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II V.03.02.04
5 Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II V.03.03.07
6 Kiến trúc sư chính 12.088
7 Nghiên cứu viên chính 13.091
8 Kỹ sư chính 13.094
9 Định chuẩn viên chính 13.098
10 Giám định viên chính 13.101
11 Dự báo viên chính 14.104
12 Giảng viên chính V.07.01.02
13 Giáo viên trung học cao cấp 15.112
14 Bác sĩ chính V.08.01.02
15 Dược sĩ chính V.08.08.21
16 Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên chính 17.143
17 Phát thanh viên chính 17.146
18 Quay phim chính 17.149
19 Dựng phim viên cao cấp 17.151
20 Đạo diễn nghệ thuật hạng II V.10.03.09
21 Diễn viên hạng II V.10.04.13
22 Họa sĩ chính 17.161
23 Di sản viên hạng II V.10.05.16
24 Thư viện viên hạng II V.10.02.05
25 Phương pháp viên chính 17.173
26 Huấn luyện viên chính V.10.01.02
27 Âm thanh viên chính 17a.192
28 Thư mục viên chính 17a.195

 

3. Đối với viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên:

stt Ngạch viên chức Mã ngạch
1 Lưu trữ viên V.01.02.02
2 Chẩn đoán viên bệnh động vật 09.056
3 Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III V.03.01.02
4 Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III V.03.02.05
5 Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III V.03.03.08
6 Kiến trúc sư: 12.089
7 Nghiên cứu viên 13.092
8 Kỹ sư 13.095
9 Định chuẩn viên 13.099
10 Giám định viên 13.102
11 Dự báo viên 14.105
12 Quan trắc viên chính 14.106
13 Giảng viên V.07.01.03
14 Giáo viên trung học cơ sở hạng I: V.07.04.10
15 Giáo viên trung học cơ sở hạng II V.07.04.11
16 Giáo viên trung học cơ sở hạng III V.07.04.12
17 Giáo viên trung học phổ thông hạng I: V.07.05.13
18 Giáo viên trung học phổ thông hạng II V.07.05.14
19 Giáo viên trung học phổ thông hạng III V.07.05.15
20 Bác sĩ V.08.01.03
21 Y tá cao cấp 16.120
22 Hộ sinh hạng II V.08.06.14
23 Kỹ thuật y hạng II V.08.07.17
24 Dược sĩ V.08.08.22
25 Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên 17.141
26 Phóng viên – Bình luận viên 17.144
27 Phát thanh viên 17.147
28 Quay phim viên 17.150
29 Dựng phim viên chính 17.152
30 Đạo diễn nghệ thuật hạng III V.10.03.10
31 Họa sĩ 17.162
32 Di sản viên hạng III V.10.05.17
33 Thư viện viên hạng III V.10.02.06
34 Phương pháp viên 17.174
35 Hướng dẫn viên chính 17.175
36 Tuyên truyền viên chính 17.177
37 Huấn luyện viên V.10.01.03
38 Âm thanh viên 17a.193
39 Thư mục viên 17a.196

 

4. Đối với ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự:

stt Ngạch viên chức Mã ngạch
1 Lưu trữ viên trung cấp V.01.02.03
2 Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật 09.057
3 Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV V.03.01.03
4 Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật hạng IV V.03.02.06
5 Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV V.03.03.09
6 Kỹ thuật viên 13.096
7 Quan trắc viên 14.107
8 Giáo viên tiểu học hạng II V.07.03.07
9 Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.08
10 Giáo viên tiểu học hạng IV V.07.03.09
11 Giáo viên mầm non hạng II V.07.02.04
12 Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.05
13 Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06
14 Y sĩ hạng IV V.08.03.07
15 Y tá chính 16.121
16 Hộ sinh hạng III V.08.06.15
17 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18
18 Dược hạng IV V.08.08.23
19 Dựng phim viên 17.153
20 Diễn viên hạng III V.10.04.14
21 Kỹ thuật viên chính dược 16.137
22 Họa sỹ trung cấp 17.163
23 Di sản viên hạng IV: V.10.05.18
24 Thư viện viên hạng IV V.10.02.07
25 Hướng dẫn viên V.10.01.04
26 Tuyên truyền viên 17.178

 

5. Đối với ngạch nhân viên:

stt Ngạch viên chức Mã ngạch
1 Quan trắc viên sơ cấp 14.108
2 Y tá: 16.122
3 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16
4 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19
5 Y công: 16.129
6 Hộ lý 16.130
7 Nhân viên nhà xác 16.131
8 Dược tá 16.136
9 Kỹ thuật viên dược 16.138

 

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Ngạch viên chức là gì và danh mục mã ngạch viên chức mới nhất. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm:

Please follow and like us:
0

Xem Danh Sách Luật Sư Thành Viên Của Công Ty Luật Nhân Dân

Cập nhật lần cuối ngày

Bạn Có Thể Đặt Câu Hỏi Cho Luật Sư

avatar
  Nhận thông báo qua Email  
Nhận thông báo cho

Tư Vấn Ngay