Phân biệt thời điểm xuất hóa đơn và thời điểm ghi nhận doanh thu

Các doanh nghiệp khi ghi nhận doanh thu của mình trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần sử dụng hóa đơn. Không phải bao giờ thời điểm xuất hóa đơn cũng đồng thời là thời điểm ghi nhận doanh thu. Vậy làm sao để phân biệt được thời điểm xuất hóa đơn với thời điểm ghi nhận doanh thu? Để giải đáp thắc mắc này mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây với Luật Nhân Dân.

Phân biệt thời điểm xuất hóa đơn và thời điểm ghi nhận doanh thu

Cơ sở pháp lý

 • Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ban hành và công bố bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2001;
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2015;
 • Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015;

Phân biệt thời điểm xuất hóa đơn với thời điểm ghi nhận doanh thu theo quy định hiện hành.

+ Thứ nhất, đối với hoạt động bán hàng hóa

Doanh thu bán hàng hóa được ghi nhận khi đáp ứng được đồng thời 05 điều kiện sau đây:

 • Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
 • Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 • Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
 • Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì thời điểm ghi nhận doanh thu đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. 

Thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng được quy định tại  khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, cụ thể: 

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Như vậy, thời điểm ghi nhận  doanh thu kế toán trùng với thời điểm xuất hóa đơn chính là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

+ Thứ hai, đối với hoạt động cung ứng dịch vụ 

Theo quy định, kết quả của việc cung cấp dịch vụ sẽ được xác định khi đáp ứng được tất cả 04 điều kiện sau đây:

 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 • Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
 • Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;
 • Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

“Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền” (khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Do đó, với hoạt động cung ứng dịch vụ thu tiền trước hoặc trong khi thực hiện dịch vụ thì doanh nghiệp vẫn xuất hóa đơn nhưng chưa được ghi nhận doanh thu mà phải đợi đến khi hoàn thành gói dịch vụ.

Như vậy:

 • Thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm ghi nhận doanh thu đối với trường hợp bán hàng hóa;
 • Thời điểm ghi nhận doanh thu có thể khác thời điểm xuất hóa đơn đối với trường hợp cung ứng dịch vụ.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Phân biệt thời điểm xuất hóa đơn với thời điểm ghi nhận doanh thu theo quy định hiện hành. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments