Phân biệt trường dân lập và trường tư thục

Phân biệt trường dân lập và trường tư thục

Trong hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta, nhiều người còn nhầm lẫn hai khái niệm trường dân lập và trường tư thục. Luật Nhân Dân sẽ giúp các bạn phân biệt ở bài viết dưới đây!

Phân biệt trường dân lập và trường tư thục

Luật Giáo dục năm 2019 quy định trường Dân lập và trường Tư thục là 02 loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, Trường dân lập và trường tư thục được phân biệt ở những điểm sau:

Tiêu chí

Trường dân lập

Trường tư thục

Chủ thể thành lập và đảm bảo hoạt động Do cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phường, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện hoạt động. Do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.
Mục tiêu hoạt động Hoạt động vì lợi nhuận. – Hoạt động vì lợi nhuận hoặc;

– Hoạt động không vì lợi nhuận. Trường hợp này nhà đầu tư cam kết và thực hiện cam kết hoạt động không vì lợi nhuận, được ghi trong quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi loại hình trường.

Phạm vi áp dụng Chỉ áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non. Áp dụng với tất cả các cơ sở giáo dục.
Thẩm quyền thành lập Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Tùy cơ sở giáo dục thành lập mà thẩm quyền có thể thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định.
Hội đồng trường Là tổ chức thực hiện quyền đại diện sở hữu của nhà trường do cộng đồng dân cư thành lập trường đề cử; chịu trách nhiệm quyết định phương hướng hoạt động, quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục, phù hợp với quy định của pháp luật.

Thành phần hội đồng trường gồm đại diện cộng đồng dân cư, đại diện chính quyền địa phương cấp xã và người góp vốn xây dựng, duy trì hoạt động của nhà trường.

Là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của nhà đầu tư.

Thành phần của hội đồng trường của trường tư thục do nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư gồm đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường do hội nghị nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp.

Trên đây là những điểm cơ bản để phân biệt trường dân lập và trường tư thục. Nếu có khó khăn, vướng mắc nào liên quan, hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp, tư vấn.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments