Phiếu thu thập thông tin dân cư

Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư mới nhất năm 2020

Dưới đây là mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư theo thông tư 41 mới nhất 2020 dùng cho công dân kê khai thông tin nhân thân của mình để thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mời bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng.

Phiếu thu thập thông tin dân cư

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư

…………….Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

Tỉnh/thành phố: ………………………………….
Quận/huyện/thị xã: ………………………………
Xã/phường /thị trấn: …………………………….

 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(1):…………………………………………………………………………………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh: □□/□□/□□□□                                     3. Nhóm máu: □O     □ A     □ B      □ AB

4. Giới tính: □ Nam □ Nữ                                                          5. Tình trạng hôn nhân:□ Chưa kết hôn    □ Đã kết hôn  □ Ly hôn

6. Nơi đăng ký khai sinh(2):………………………………………………………………………………………………………………

7. Quê quán(2):……………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Dân tộc: ………………………                                                9. Quốc tịch(3):□ Việt Nam; Quốc tịch khác:………………

10. Tôn giáo:……………………                                                11. Số ĐDCN/SốCMND(5): □□□□□□□□□□□□

12. Nơi thường trú(4):……………………………………………………………………………………….…………………………

13. Nơi ở hiện tại(4)(Chỉ kê khai nếu khác nơi thường trú): …………………………………….……………………………

14. Họ, chữ đệm và tên cha(1):…………………………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch: …………………………………….. Số CMND □□□ □□□ □□□ □□□
Số ĐDCN(5)

Họ, chữ đệm và tên mẹ(1):……………………………………………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………….. Số CMND □□□ □□□ □□□ □□□
Số ĐDCN(5)

Họ, chữ đệm và tên vợ/chồng(1):………………………………………………………………

Quốc tịch: …………………………………….. Số CMND □□□ □□□ □□□ □□□
Số ĐDCN(5)

Họ, chữ đệm và tên người đại diện hợp pháp (nếu có)(1):…………………………………….

Quốc tịch: …………………………………….. Số CMND □□□ □□□ □□□ □□□
Số ĐDCN(5)

15. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ(1):..……………………………………………………………..

Số CMND □□□ □□□ □□□ □□□
Số ĐDCN(5)

16. Quan hệ với chủ hộ:……………………………………………………………………………………

17. Số hộ khẩu:……………………………………………………………………………………………….

Ngày khai: □□/□□/□□□□

Trưởng Công an
xã/phường/thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Cảnh sát khu vực/
Công an viên
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Viết IN HOA đ du. (2) Ghi đầy đủ địa danh hành chính cp: xã, huyện, tỉnh. (3) Ghi Quốc tịch khác và ghi rõ tên quốc tịch nếu công dân có 02 Quốc tịch. (4) Ghi rõ theo thứ tự s nhà, đường ph, xóm, làng; thôn, p, bn, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trn; qun/huyện/thị /tnh phố thuộc tnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. (5) Ghi số định danh cá nhân (ĐDCN), s Căn cước công dân (CCCD)trường hợp chưa có số ĐDCN thì ghi số CMND.

Tải về mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư tại đây:

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Linh Thủy
Linh Thủy
1 month ago

Cho tôi hỏi bao nhiêu tuổi mới làm phiếu thu thập thông tin dân cư. Tôi có 2 con 7 tuổi và 11 tuổi có cần làm ko