Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào

Quy định ký nhận và mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào

Việc ký nhận vào biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào phải thực hiện theo luật định. Sau đây là các quy định của pháp luật về việc ký nhận và mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào , mời bạn đọc cùng tham khảo.

Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào

Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2015;

Quy định về việc ký nhận vào biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào

Theo quy định của pháp luật, tư vấn giám sát độc lập kí biên bản nghiệm thu phải là người đúng chuyên ngành và phải có chứng chỉ giám sát xây dựng công trình phù hợp. Theo đó, cá nhân có chứng chủ giám sát thi công xây dựng công trình khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

– Đáp ứng đủ điều kiện về năng lực hành vi dân sự, có giấy phép cư trú tại Việt Nam với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

– Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian cũng như kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp, cụ thể:

  • Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ bảy năm trở lên;
  • Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ năm năm trở lên;
  • Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ năm năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

– Đạt ứng được yêu cầu về kinh nghiệm về nghề nghiệp, kiến thức pháp luật liên quan đến ngành nghề thông qua kỳ thi sát hạch;

Riêng đối với cá nhân còn cần đáp ứng được các điều kiện cụ thể sau đây:

  • Hạng I: Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;
  • Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;
  • Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

Mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
————————-

…., Ngày…. tháng …. năm ….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

Số:…/BB…-……

Căn cứ …………………………………………………………………………………;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu vật liệu đầu vào gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu (Công ty…….)

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:…………….……

Bên bàn giao nghiệm thu (Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng)

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Chủ cửa hàng

1.Đối tượng nghiệm thu

Vật liệu đầu vào gồm:…………………………………………………………………

Tại địa điểm:……………………………………………………………….……….….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Số lượng:…………………………………………………………..………………..

– Chất lượng từng loại:………………………………………………..………………

– Các nội dung khác:……………………………………………….…………………

4.Kết luận chung

………………………………………………………………………………………..

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu vật liệu đầu vào các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Bên bàn giao
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bên nghiệm thu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Quy định ký nhận biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments