Quy định thu nhập tăng thêm đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định về thu nhập tăng thêm với đơn vị sự nghiệp công lập

Việc chi trả thu nhập tăng thêm đối với người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như thế nào? Để giải đáp câu hỏi này mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây với Luật Nhân Dân.

Quy định thu nhập tăng thêm đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ sở pháp lý

  • Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước do Bộ tài chính – Bộ Nội vụ ban hành ngày 30 tháng 05 năm 2014;

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức có tư cách pháp nhân và được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước theo quy định của pháp luật với mục đích phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ công.

Đơn vị sự  nghiệp công lập mang những đặc điểm sau đây:

+ Được thành lập bởi Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội theo trình tự, thủ tục của pháp luật

+ Là bộ phận cấu thành trong tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;

+ Đơn vị sự nghiệp công có tư cách pháp nhân và con dấu riêng

+ Cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước;

Quy định về thu nhập tăng thêm đối với người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập

+ Về khoản thu nhập tăng thêm đối với sự nghiệp công lập

  • Khoản thu nhập tăng thêm cũng được xếp vào khoản tạm chi, theo đó căn cứ vào các sổ kinh phí để ra quyết định tạm chi thu nhập tăng thêm cho người lao động theo quý.
  • Việc chi trả thu nhập tăng thêm là khoản chi thuộc Quỹ bổ sung thu nhập nhằm bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm. Quỹ bổ sung thu nhập cũng nhằm bảo đảm bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm tiếp theo nếu nguồn thu năm đó bị giảm.

+ Quy định về thu nhập tăng thêm đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Theo quy định chung, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về việc thực hiện các nhiệm vụ, tổ chức  bộ máy và nhân sự, tài chính.

Mức độ cụ thể về lập quỹ bổ sung thu nhập theo từng đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

  • Với đơn vị sự nghiệp công mà tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì được phép trích lập Quỹ bổ sung thu nhập với mức trích không bị khống chế, có nghĩa là đơn vị được phép tự quyết định mức trích mà pháp luật không giới hạn tối đa. Bên cạnh đó, đơn vị cũng được phép chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công.
  • Với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thì được phép trích lập Quỹ bổ sung thu nhập với mức trích không quá 03 lần so với quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp khác do nhà nước quy định.
  • Với đơn vị sự nghiệp  công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thì được phép  trích lập Quỹ bổ sung thu nhập với mức trích không quá 02 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp khác do nhà nước quy định.
  • Với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì Đơn vị được phép trích lập Quỹ bổ sung thu nhập với mức trích không quá 01 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp lương do nhà nước quy định
  • Việc xác định khoản chi trả thu nhập tăng thêm cần dựa vào nguồn  Quỹ tiền lương để trả thu nhập tăng thêm cho người lao động trong một năm.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV, quỹ tiền lương để trả thu nhập tăng thêm cho người lao động được xác định theo công thức sau đây:

QTL = Lmin x K1 x K2 x L x 12 tháng

Trong đó:

QTL: Là Quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ của cơ quan được phép trả tăng thêm tối đa trong năm;

Lmin: Là mức lương cơ sở (đồng/tháng) hiện hành do nhà nước quy định;

K1: Là hệ số điều chỉnh tăng thêm thu nhập (tối đa không quá 1,0 lần);

K2: Là hệ số lương ngạch, bậc, chức vụ bình quân của cơ quan;

L: Là số biên chế được giao và số lao động hợp đồng không xác định thời hạn đối với một số chức danh theo quy định của pháp luật và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định trên, đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm thuộc các chức danh cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Quy định thu nhập tăng thêm với đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments