Quy trình chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn

Quy trình chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn

Chỉ định thầu là gì? Quy trình các bước chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn như thế nào theo quy định pháp luật đấu thầu hiện hành? Dưới đây là những giải đáp về vấn đề này của Luật Nhân Dân, mời các bạn cùng tìm hiểu. 

Quy trình chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn

Căn cứ pháp lý

Chỉ định thầu là gì?

Chỉ định thầu là một trong 7 hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong Luật Đấu thầu, do thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản và thời gian thực hiện ngắn nên nhiều chủ đầu tư mong muốn áp dụng hình thức này để đẩy nhanh tiến độ của gói thầu/dự án và giảm bớt rủi ro cho chủ đầu tư. Chẳng hạn như sai sót khi tổ chức lựa chọn nhà thầu do thủ tục lựa chọn đơn giản,…

Quy trình chỉ định thầu thông thường

Theo Điều 55 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu, quy trình chỉ định thầu thông thường bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

– Lập hồ sơ: Căn cứ theo Khoản 1 Điều 12 để lập hồ sơ, nội dung phải bao gồm các thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu, chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá chỉ định thầu. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật;

– Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu:

Căn cứ theo Điều 105 để thẩm định hồ sơ trước khi phê duyệt

Việc duyệt hồ sơ phải được thực hiện bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu.

Nhà thầu khi có tư các hợp lệ tại các điểm a, b, c, d, e và h Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu và có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu thì được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu.

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà thầu đã được xác định.

Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu

Đánh giá hồ sơ đề xuất thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ yêu cầu. Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp Có hồ sơ đề xuất hợp lệ;ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu;

Nhà thầu được chỉ định thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện: 

  • Có hồ sơ đề xuất hợp lệ;
  • có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu; 
  • có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán gói thầu được duyệt.

Bước 4: Trình, thẩm định; phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điều 20 của nghị định

Bước 5: Hoàn thiện và ký hợp đồng

Theo quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu liên quan khác các bên ký kết hợp đồng

Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Theo Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, chỉ định thầu rút gọn được thực hiện như sau:

Với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước:

– Chủ đầu tư xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. 

– Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

– Trên cơ sở đã thương thảo, chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu

– Công khai chỉ định thầu (theo Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định)

Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định

– Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;

– Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;

– Ký kết hợp đồng: Theo quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu liên quan khác các bên ký kết hợp đồng

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Quy trình chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments