Có coi là tài sản chung khi chỉ vợ hoặc chồng đứng tên không?

Sổ đỏ chỉ vợ hoặc chồng đứng tên có được coi là tài sản chung không?

Trường hợp sổ đỏ chỉ có 1 người đứng tên thì có được coi là tài sản chung vợ chồng không? Dưới đây là giải đáp về thắc mắc này của Luật Nhân Dân, mời bạn đọc cùng tìm hiểu.

Có coi là tài sản chung khi chỉ vợ hoặc chồng đứng tên không?

Tài sản chung của vợ chồng gồm những gì?

Về tài sản chung vợ chồng được quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 như sau:

Tài sản chung của vợ chồng gồm:

1. Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh

2. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng

Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có được từ tài sản riêng của mình.

Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của mình.

3. Thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân gồm:

– Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp

– Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.

Lưu ý:

Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng không được coi là thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

4. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung

5. Tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung

6. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Sổ đỏ chỉ ghi tên 1 bên vợ hoặc chồng có được coi là tài sản chung không?

Tại Điều 34 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định:

– Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

– Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật này; nếu có tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014: “Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Như vậy, về nguyên tắc vợ và chồng có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, tuy nhiên nếu các bên có thỏa thuận về việc cho một người đứng tên trong giấy chứng nhận thì tài sản này vẫn xác định là tài sản chung. Nếu như một trong hai bên vợ chồng không đồng ý thì phải có căn cứ chứng minh là tài sản riêng.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Sổ đỏ chỉ vợ hoặc chồng đứng tên có được coi là tài sản chung không. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments