Tài sản là gì? Các loại tài sản

Tài sản là gì và các loại tài sản theo quy định pháp luật

Tài sản là gì và tài sản bao gồm những gì theo quy định của bộ luật dân sự? Dưới đây là giải đáp về những thắc mắc này của Luật Nhân Dân, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Tài sản là gì? Các loại tài sản

Căn cứ pháp lý

Tài sản là gì?

Tài sản có vai trò quan trọng trong Bộ luật dân sự, là vấn đề trung tâm của mọi quan hệ xã hội nói chung và quan hệ pháp luật nói riêng. Theo Điều 105 Bộ luật dân sự: Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Các loại tài sản 

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản

* Vật

Những vật ở thế giới khách quan muốn trở thành vật trong dân sự phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

  • Là bộ phận của thế giới vật chất;
  • Con người chiếm hữu được;
  • Mang lại lợi ích cho chủ thể;
  • Có thể đang tồn tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai

Phân loại vật:

  • Về mối liên hệ trong công dụng: vật chính và vật phụ
  • Dựa vào sự phân chia giá trị: vật chia được và vật không chia được
  • Dựa vào đặc tính sau khi sử dụng: vật tiêu hao và vật không tiêu hao
  • Dựa vào dấu hiệu phân biệt: vật cùng loại và vật đặc định

* Tiền

Tiền được coi là tài sản trong luật dân sự là loại tiền có giá trị đang được lưu hành trên thực tế, được pháp luật thừa nhận. Tiền là công cụ thanh toán đa năng, là công cụ tích lũy tài sản và là thước đo giá trị.

* Giấy tờ có giá

Giấy tờ có giá được hiểu là giấy tờ trị giá được bằng tiền và chuyển giao được trong giao lưu dân sự. Giấy tờ có giá tồn tại dưới các dạng như séc, cổ phiếu, tín phiếu, hồi phiếu, kỳ phiếu, công trái…  giấy tờ có giá là một chứng chỉ được lập theo hình thức, trình tự luật định thể hiện quyền tài sản; giá cua giấy tờ có giá là giá trị quyền tài sản và quyền này được pháp luật bảo vệ. Với đặc điểm là có tính thanh khoản và là công cụ có thể chuyển nhượng.

Ngoài ra giấy tờ có giá có tính thời hạn, tính có thể đưa ra yêu cầu, tính rủi ro.

Cần lưu ý rằng các loại giấy tờ xác nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy đăng ký xe máy,… không phải là giấy tờ có giá. Những loại giấy tờ này chỉ được coi là một vật thuộc sở hữu của người đứng tên trên giấy tờ đó.

* Quyền tài sản

Theo Điều 115 Bộ luật dân sự năm 2015 quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác. Quyền tài sản trong dân sự được hiểu là quyền của cá nhân, tổ chức được pháp luật cho phép thực hiện hành vi xử sự đối với tài sản của mình và yêu cầu người khác phải thực hiện một nghĩa vụ đem lại lợi ích vật chất cho mình.

2. Tài sản bao gồm động sản và bất động sản

Theo Điều 107 Bộ luật dân sự năm 2015 , quy định:

“ Bất động sản bao gồm:

a) Đất đai;

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;

c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;

d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.”

Dựa vào thời điểm hình thành tài sản và thời điểm xác lập quyền sở hữu cho chủ sở hữu, bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. 

Tài sản hiện có là tài sản đã tồn tại vào thời điểm hiện tại và đã được xác lập quyền sở hữu cho chủ sở hữu của tài sản đó (nhà đã được xây,…)

Tài sản hình thành trong tương lai được hiểu là tài sản chưa tồn tại hoặc chưa hình thành đồng bộ vào thời điểm xem xét nhưng chắc chắn sẽ có hoặc được hình thành trong tương lai ( nhà đang được xây dựng theo dự án, tiền lương sẽ được hưởng,…)

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Tài sản là gì và các loại tài sản theo quy định pháp luật. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments