Thanh lý hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không

Quy định về thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2020

Thanh lý hợp đồng thuê nhà là gì? Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà như thế nào? Thanh lý hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không theo quy định? Dưới đây là những giải đáp về thắc mắc này của Luật Nhân Dân, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Thanh lý hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không

Thanh lý hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng nhà ở là sự thỏa thuận giữa bên cho thuê nhà ở và bên thuê nhà về các điều khoản nhằm đảm bảo ràng buộc thực hiện quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình diễn ra việc thuê nhà, theo thời hạn thuê do hai bên thỏa thuận với nhau và bên thuê nhà sẽ phải trả tiền cho bên cho thuê nhà. Do vậy khi hết thời hạn trong hợp đồng mà hai bên không gia hạn thêm hoặc một trong hai bên vi phạm thỏa thuận hợp đồng thuê nhà thì cần làm thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà để tránh những rắc rối có thể phát sinh sau này.

Khi nào cần thanh lý hợp đồng thuê nhà?

Cần thanh lý hợp đồng thuê nhà trong các trường hợp sau:

– Hợp đồng đã hết hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng mà bên cho thuê không có nhu cầu tiếp tục cho thuê hay bên thuê không có nhu cầu thuê nữa hoặc là cả hai bên thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn mặc dù là chưa đến thời điểm hết hạn của hợp đồng,

– Hoặc một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà nếu một hai bên vi phạm hợp đồng đã thỏa thuận của hai bên.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số: đường………..phường :……………… quận……………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ(Gọi tắt là Bên B)

Công ty:……………………………………………………………………………..

Trụ sở số:…………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………….

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thanh lý hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không?

Theo Điều 122 Luật nhà ở 2014 quy định: Đối với hợp đồng thuê nhà giữa các cá nhân, tổ chức với nhau không cần phải công chứng, chứng thực hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý. Tuy nhiên nếu hai bên muốn chứng thực hợp đồng thì lên tại văn phòng công chứng hay chính quyền địa phương để chứng thực hợp đồng pháp luật không cấm và cũng không bắt buộc chủ thể phải công chứng, chứng thực hoàn toàn do mong muốn và nhu cầu của hai bên.

Như vậy với biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà thì không cần phải công chứng, chứng thực do không nằm trong quy định của pháp luật. Bởi vậy việc thanh lý hợp đồng thuê nhà hai bên có thể thực hiện việc công chứng, chứng thực theo mong muốn của hai bên mà không mang tính bắt buộc. Nếu không thực hiện việc công chứng, chứng thực thì biên bản thanh lý đó vấn có giá trị pháp lý không khác gì được công chứng, chứng thực. 

Trên đây là chia sẻ kiến thức của Luật Nhân Dân về Quy định về thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2020Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments