Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên cần những thủ tục gì? Hồ sơ trình tự thực hiện như thế nào? Luật Nhân Dân cung cấp thông tin về thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên qua bài viết sau:

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

1. Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp năm 2014;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Khái niệm chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Theo quy định tại Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Như vậy, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có hai loại đó là: Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu và công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

3. Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Tùy từng trường hợp mà hồ sơ cần chuẩn bị khi thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên cũng khác nhau, cụ thể:

3.1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu);

– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;

– Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2014.

3.2.  Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Hồ sơ đăng ký thay đổi gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu);

– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;

– Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

3.3. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế 

Công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu mới;

– Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

3.4. Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

– Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi;

– Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

3.5. Trường hợp đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Công ty gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;

– Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

4. Quy trình đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên tại Luật Nhân Dân

Quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Luật Nhân Dân như sau:

Bước 1:  Luật Nhân Dân soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh, đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Kiểm tra, theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Bước 3: Đại diện khách hàng nhận kết quả tại Bộ phận 1 cửa.

Bước 4: Bàn giao hồ sơ và kết quả đầy đủ tại địa chỉ hoặc văn phòng của công ty.

5. Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên tại Luật Nhân Dân

Khi sử dụng dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên tại Luật Nhân Dân quý khách hàng sẽ nhận được các lợi ích sau đây:

+ Tư vấn hoàn toàn miễn phí về quy trình thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Hỗ trợ định hướng phát triển mô hình công ty;

+ Cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý về doanh nghiệp cho khách hàng;

+ Báo giá nhanh chóng;

+ Thực hiện thủ tục trong thời gian cam kết, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho quý khách hàng.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để có thể tiết kiệm được tối đa thời gian với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Rất mong được hợp tác cùng quý khách!

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666 – Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments