Hướng dẫn hồ sơ và cách thức thi tuyển công chức mới đầy đủ nhất

Điều kiện, hồ sơ thi tuyển công chức mới nhất theo quy định năm 2020

Điều kiện và hồ sơ thi tuyển công chức được quy định ra sao? Cách thức nội dung thi như thế nào? Các đối tượng nào được ưu tiên khi tuyển dụng công chức? Dưới đây là những giải đáp của Luật Nhân Dân về vấn đề này, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Hướng dẫn hồ sơ và cách thức thi tuyển công chức mới đầy đủ nhất

Điều kiện thi tuyển công chức

Theo quy định tại Luật Cán bộ công chức năm 2008, công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, trong biên chế. 

Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải có đủ các điều kiện theo quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; trong đó cần thực hiện đúng các quy định mới và chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch đối với công chức, chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Cụ thể là phải có chứng chỉ ngoại ngữ A2 trở lên và chứng chỉ tin học theo thông tư 03 trở lên. Ngoài ra tùy theo ngạch, thi công chức và thì nâng ngạch cần thêm chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Bạn nên phải có các chứng chỉ trên trước kỳ thi công chức hàng năm ít nhất từ 1 – 2 tháng.

Các điều kiện khác tùy vào yếu tố công việc mà đơn vị tuyển dụng có thể sẽ yêu cầu thêm.

Hồ sơ thi tuyển công chức

Các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ thi tuyển công chức được hướng dẫn tại Nghị định 161/2018/NĐ-CPThông tư 13/2010/TT-BNV. Theo đó, hồ sơ thi tuyển công chức bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

– Bản sao giấy khai sinh

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển

– Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Nộp hồ sơ thi tuyển công chức ở đâu?

Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, nơi nộp và thời hạn nộp hồ sơ thi tuyển công chức như sau:

– Nơi nộp hồ sơ: Địa điểm tiếp nhận hồ sơ theo thông báo của cơ quan tuyển dụng. Có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.

– Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày có thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của cơ quan tuyển dụng.

Nội dung thi tuyển công chức

Từ năm 2019, việc thi tuyển công chức sẽ được thi theo 02 vòng.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm

– Thi kiến thức chung

Ở phần này, người dự thi cần ôn luyện các kiến thức sau:

– Kiến thức về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội;

– Kiến thức về quản lý hành chính Nhà nước;

– Kiến thức về công chức và công vụ;

– Kiến thức về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng;

– Kiến thức về chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Nội dung thi sẽ bao hàm các kiến thức nêu trên và thời gian thi trong vòng 60 phút.

– Thi Ngoại ngữ

Phần thi Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi của một trong 05 ngoại ngữ thông dụng là: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Trước đây, môn ngoại ngữ được thi theo hình thức thi viết hoặc vấn đáp. Việc thi trắc nghiệm từ năm 2019 có thể là lợi thế đối với người thi, tuy nhiên do chỉ có trung bình 01 phút cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm, nên người thi cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện tốt phần thi này.

– Thi Tin học

Người thi công chức phải chuẩn bị cho phần thi tin học theo hình thức trắc nghiệm với 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm và trong thời gian 30 phút.

Tuy nhiên, cơ quan tuyển dụng cũng có thể tổ chức thi trên máy tính nên người thi cần tìm hiểu rõ trong quy chế thi tuyển.

Lưu ý: Đối với các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ và tin học ở vòng 1.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Ở vòng này, người dự thi cần tập trung ôn luyện về các kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Người dự thi sẽ phải thi phỏng vấn trong 30 phút và thi viết trong 180 phút. Cả hai hình thức thi đều được chấm trên thang điểm 100.

Lệ phí thi tuyển công chức, viên chức

Cụ thể mức lệ phí thi tuyển công chức, viên chức được áp dụng như sau:

– Nếu tuyển dụng dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh/lần

– Nếu tuyển dụng từ 100 – dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh/lần

– Nếu tuyển dụng từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh/lần.

Mức lệ phí nêu trên áp dụng với cả trường hợp thi tuyển công chức, viên chức. Tuy nhiên, đây là mức thu chung theo quy định của Bộ Tài chính. Mức lệ phí cụ thể sẽ do các cơ quan, đơn vị tuyển dụng quy định, tùy thuộc vào số lượng tuyển dụng trong năm của cơ quan, đơn vị đó.

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển, thi tuyển công chức

Luật Nhân dân giới thiệu mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức để độc giả tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20……

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

Họ và tên:                                                 Nam, nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức của …………… (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) công chức. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức theo thông báo của quý cơ quan.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

  1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
  2. Bản sao giấy khai sinh;
  3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (3)
  4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
  5. 2 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thông báo tuyển dụng công chức;

(3) Ghi rõ tên của các bản chụp gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển công chức.

Các đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ Điều 519 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2

Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Điều kiện, hồ sơ thi tuyển công chức từ A – Z theo quy định năm 2020. Nếu còn những vướng mắc về thi tuyển công chức hoặc các vấn đề liên quan hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments